Reklamy
Aktualności Know How

Podatki: fiskus szybciej nadaje NIP

Nowelizacja ustawy podatkowej, która zniosła obowiązek identyfikowania się NIP-em przez osoby fizyczne, uprościła też procedury dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Wystarczy jedno zgłoszenie a fiskus nadaje NIP w 2 dni.

Przede wszystkim nadanie NIP-u nie wymaga już tzw. wydania decyzji podatkowej, wystarczy proste zgłoszenie w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej. Samo zgłoszenie jest jednorazowe – niezależnie od rodzaju i liczby płaconych podatków, formy opodatkowania czy nawet liczbę i rodzaj prowadzonych działalności gospodarczych lub firm.

Przeznaczonym do tego dokumentem jest formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zgłoszeniu podaje się najprotsze dane osobowe oraz nazwę i adres firmy.

Potwierdzenie nadania NIP-u musi trafić do przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenie.
Podatnicy podatku od towarów i usług jak również podatku akcyzowego muszą dokonać zgłoszenia przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Pozostali muszą to zrobić nie później, niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek, zaś płatnicy składek ubezpieczeniowych mają te terminy ustaone w przepisach dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto podkreślić, że gdy z przepisów prawa podatkowego wynikają różne terminy na zgłoszenie, stosujemy ten najwcześniejszy. Na przykład ubiegający się o nadanie numeru NIP, który będzie płacił VAT i ubezpieczenie, musi zastosować pierwszy z terminów wynikających z różnych przepisów.

Źródło: Tax Care

Reklamy