Reklamy
Aktualności

Podatki: NIP nie zniknął!

PESEL wystarczy do identyfikacji podatnika, który jest osobą fizyczną (objętą rejestrem PESEL), nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT, nie płaci podatków i składek ZUS. Pozostali ciągle muszą używać NIP-u.

Podatnicy, którzy zamiast NIP-u wpiszą PESEL, mogą ponieść ciężkie konsekwencje. Art. 81 § 1 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje za niepodanie numeru identyfikacji podatkowej (lub podanie nieprawdziwego) karę grzywny od 150 zł do 30 tys. zł.

Gazeta Podatkowa zapytała więc Ministerstwo Finansów o zasadność takich kar. Ministerstwo uspokaja, że jego celem nie jest karanie, ale zebranie prawidłowych danych i właściwych podatków. Takie błędy mają być traktowane jak pomyłka i nie nieść za sobą ryzyka grzywny. Warto jednak dobrze sprawdzić, czy z rozpędu nie uznaliśmy, że NIP jest zbędny…

Reklamy