Reklamy
Aktualności

Podatki: nowy rok, nowe formularze

Sama zmiana wyglądu dokumentów nie jest duża. Polega na zastąpieniu zwrotu „Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika”, formułką „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika”, zabraknie też pola do wpisania przez podatnika numeru PESEL.

Wszystkie deklaracje można też przesyłać w formie elektronicznej – zasady są opisane w pouczeniu o sposobie wypełniania formularzy. Zmiany w dokumentach są wymuszone przez ustawy znoszące NIP dla osób fizycznych.

Reklamy