Reklamy
Aktualności

Podatki: rok podatkowy osoby prawnej może trwać nawet 23 miesiące

Osoby fizyczne muszą rozliczać się w ramach roku kalendarzowego. Nieważne, czy działalność została założona w lutym, czy grudniu – rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym i rozlicza się go 31 grudnia. Dotyczy to działalności gospodarczej, oraz spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej a także stowarzyszeń i wspólnot. Te formy działalności nie mają osobowości prawnej.

Tę zaś mają spółki kapitałowe – akcyjne i z o.o. a także fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie i kilka innych rodzajów podmiotów (np. kościół, instytut badawczy czy partia). Najbardziej opłaca się zakładać spółki kapitałowe w drugiej połowie roku. Można wtedy przyjąć rok podatkowy zgodny z kalendarzowym i rozliczyć go albo do 31 grudnia obecnego roku, bądź przedłużyć do 31 grudnia przyszłego roku. Zysk? Rozliczenie nawet po 18 miesiącach.

Ten okres można jeszcze wydłużyć. Raz wybrany rok podatkowy można zmienić – oczywiście zawiadamiając o tym właściwy Urząd Skarbowy. Nowy rok podatkowy nie może być krótszy, niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 miesiące. Przy odpowiedniej kombinacji można rozciągnąć więc rok podatkowy aż do 23 miesięcy. Trzeba tylko pamiętać, że spółka musi rozliczyć się z zysków i podatków za cały ten okres, co niekiedy bywa kłopotliwe finansowo.

Reklamy