Reklamy
Aktualności

POIG: będzie kasa na wdrożenie wynalazku

27 sierpnia rusza nabór wniosków w ramach nowego programu realizowanego przez PARP. Dofinansowaniu podlegać będą koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem wynalazku, koszty usług doradczych i tłumaczeń. Budżet konkursu – 616 mln zł, będzie tylko jedna edycja.

Projekty powinny polegać na wdrożeniu w działalności gospodarczej wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jedyny konkurs zaplanowany został na okres 27 sierpnia – 14 września 2012 r. Budżet konkursu wynosi 616 mln zł.

Ponieważ będzie to jedyny konkurs tego typu warto wykorzystać tę możliwość, tym bardziej w kontekście bardzo ograniczonych programów finansujących działania inwestycyjne w bieżącej perspektywie finansowej 2007-2013.

Więcej szczegółów na stronie Deloitte.

Reklamy