Reklamy
Aktualności Biznes

Polacy podbijają zagraniczne rynki. Czym jest umiędzynaradawianie firm?

Umiędzynaradawianie, czyli inaczej internacjonalizacja, oznacza wzrost powiązań gospodarczych między krajami. Pojęcie to może dotyczyć wszystkich firm działających na rynku krajowym i powstałych na polskim kapitale. W praktyce oznacza ono wiele rzeczy, od eksportu produktów i współpracy handlowej z rynkami zagranicznymi po przeniesienie produkcji do innych krajów i zaistnienie na ich rynku w sensie fizycznym. Polscy przedsiębiorcy mają różne opinie co do najlepszej formy umiędzynaradawiania. Oczywiste jest, że rozbudowywanie kontaktów handlowych z zagranicą jest opłacalne i pożądane, szczególnie w strefie Unii Europejskiej – gdzie wewnętrzne przepisy celne pozwalają na łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie działalności międzynarodowej. Jednak nie wszyscy chcą wyprowadzać produkcję z Polski.

 Chciałbym, żebyśmy byli polską firmą, która istnieje na najważniejszych rynkach świata. To jest mój cel. Wcale nie marzę o tym, żeby produkować za granicą – powiedział serwisowi eNewsroom Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris. – Oczywiście, może przyjść taki moment, że zapotrzebowanie na produkty wzrośnie i nie będziemy w stanie wyprodukować ich w Polsce. Ale to nie będzie potrzebne jeszcze przez wiele lat. Według mnie umiędzynaradawianie polega na tym, żeby być obecnym w najważniejszych miejscach jako marka, natomiast niekoniecznie być tam obecnym fizycznie – wyjaśnia Orfinger.

Reklamy