Aktualności

Polska Przedsiębiorcza rośnie w siłę

Polska Przedsiębiorcza stworzyła nowatorską platformę współpracy firm i organizacji biznesowych pod nazwą Liderzy Polski Przedsiębiorczej. Jej celem jest wsparcie środowiska startupowego, które ma służyć rozwojowi firm o potencjalne globalnym. Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy Liderów Polski Przedsiębiorczej odbyło się 5 listopada br. podczas konferencji GrowUp StartUp na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po raz pierwszy kluczowe organizacje wspierające startupy zaczynają szeroką współpracę.

Polska Przedsiębiorcza to jeden z wiodących globalnie ekosystemów dla startupów, oferujący narzędzia do testowania, inwestowania oraz rozwijania biznesu. Opiera się on na 3 filarach: Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, AIP Business Link oraz AIP Seed Capital. Liderzy Polski Przedsiębiorczej, jako nowa i ważna część ekosystemu Polski Przedsiębiorczej, będą rozwijać współpracę między środowiskiem startupowym, instytucjonalnym a światem korporacyjnym. W efekcie pozwoli to na większą podaż innowacyjnych pomysłów oraz ich efektywny transfer i komercjalizację.

Współpraca całego środowiska startupowego w kraju

W grupie Liderów Polski Przedsiębiorczej obok AIP, AIP Business Link oraz AIP Seed Capital, znalazły się fundusze inwestycyjne: MCI Management SA oraz Giza Polish Ventures. MCI to obecnie jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity, działający w obszarze spółek technologicznych. Z kolei Giza Polish Ventures, fundusz Venture Capital, zajmuje się przede wszystkim inwestowaniem w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju oraz w spółki typu start-up.

Grupę Liderów uzupełniają dwa parki technologiczne – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni oraz Gdański Park Naukowo Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego.

Polska – najlepsze miejsce dla startupów!

Dzięki współpracy wszystkich podmiotów, skupionych wokół Polski Przedsiębiorczej, powstanie profesjonalna struktura, która zajmie się selekcją, oceną oraz rozwojem pomysłów biznesowych i technologicznych. W efekcie wdrożony zostanie także pierwszy w Europie kompleksowy program współpracy startupów z korporacjami.

Ponadto, celem działań Liderów będzie opracowanie i wdrożenie planu aktywizacji młodych naukowców, który ma zachęcać do tworzenia własnych firm oraz promować nowoczesny model transferu wiedzy na uczelniach. Kolejnym krokiem będą działania mające na celu udostępnienie infrastruktury polskich uczelni do prowadzenia badań przez młodych przedsiębiorców i naukowców.

Liderzy Polski Przedsiębiorczej postawili sobie za cel także działania na rzecz zmian legislacyjnych, wspierających rozwój młodej przedsiębiorczości. Jednym z kluczowych zadań grupy będą prace nad uproszczeniem systemu podatkowego i stawek CIT dla startupów.

– Celem Polski Przedsiębiorczej jest budowanie „narodu startupów”. Polska przestaje być krajem taniej siły roboczej. Tworzymy coraz więcej innowacyjnych produktów i usług zwracających uwagę inwestorów i klientów na całym świecie. Wszystkie działania skupione wokół naszego ekosystemu przybliżają nas do wymarzonego celu, jakim jest stworzenie do 2020 roku 3 startupów o globalnym znaczeniu. Dzięki współpracy Liderów Polski Przedsiębiorczej jest on w naszym zasięgu. – mówi Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej.

Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z kolejnymi kluczowymi firmami i organizacjami zainteresowanymi współtworzeniem platformy Liderów Polski Przedsiębiorczej.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com