Reklamy
Aktualności Fundusze Inwestycje Startupy

POMERANUS SEED inwestuje

Jako zespół osób stanowiących trzon operacyjny Funduszu aktywnie poszukujemy pomysłów na dochodowe biznesy m.in. w sektorze ICT, a także z zakresu biotechnologii i nanotechnologii. Projekty zgłaszają zarówno osoby fizyczne (studenci, pracownicy firm, przedsiębiorcy i naukowcy), jak też firmy. Fundusz jest w stanie zaangażować się finansowo na poziomie do 200 tys. EUR w pojedynczy projekt, będąc jedynym inwestorem lub współinwestując z innymi podmiotami, w tym z aniołami biznesu.

Osobom starającym się zainteresować nas swoimi pomysłami zapewniamy na czas weryfikacji projektu opiekę mentora, który rozpoznaje szanse powodzenia planowanego biznesu, a także uzupełnia wiedzę projektodawców w zakresie technologii lub możliwych modeli prowadzenia biznesu. Fundusz ze swojej strony realizuje w tym czasie analizy prawne i technologiczne, ograniczające ryzyko komercjalizacji projektu.

Etap preinkubacji, podczas którego stawiamy projektodawcy cele do osiągnięcia, jednocześnie wskazując zadania do realizacji dla siebie, kończy się opracowaniem wspólnego biznesplanu i oszacowaniem wartości projektu. Uzyskana wycena jest dla nas podstawą do negocjacji warunków inwestycyjnych, w tym udziałów obu stron w spółce (Fundusz pozostaje udziałowcem mniejszościowym). Akceptujemy przy tym zarówno materialny, jak i niematerialny wkład do spółki po stronie projektodawcy.

Nasza strategia inwestycyjna to wspieranie przedsięwzięć na etapie seed i start-up, charakteryzujących się wysokim ryzykiem i oferujących w zamian potencjalnie wysokie zyski. Pragniemy pozostać Państwa wspólnikiem przez preferowany okres 5-7 lat.

Do chwili obecnej nasz Fundusz przeprowadził wstępną selekcję około 100 projektów, z których do dalszych analiz zakwalifikowano 20 z nich. Planuje się utworzenie w efekcie ich komercjalizacji około 10 spółek kapitałowych jeszcze w 2012 roku. Nasze dzisiejsze zaangażowanie to zarówno portale internetowe (w tym z elementami społecznościowym), aplikacje udostępniane w formule SaaS, aplikacje na urządzenia mobilne, projekty z zakresu automatyki budynków, elementów automatyki przemysłowej, światłowodów, a także wiele innych, często niszowych projektów.

Jednocześnie prowadzimy dalsze poszukiwania atrakcyjnych projektów – interesuje nas ciekawy pomysł, szansa na uzyskanie satysfakcjonujących zysków i przede wszystkim ambitny i kompetentny zespół realizujący projekt.

Jeśli chcesz uzyskać dalsze informacje, dać sobie szansę na realizację własnego pomysłu na firmę przy współudziale stabilnego i profesjonalnego inwestora finansowego, odwiedź naszą stronę internetową (www.pomeranusseed.pl), napisz do nas (biuro@pomeranusseed.pl) lub zadzwoń (91 312 92 48).

Artykuł sponsorowany

Reklamy