Reklamy
Aktualności Know How

Poradnik – Jak zabezpieczyć dom przed zimą?

Wysoka wilgotność, mróz, wiatr i opady śniegu sprawiają, że dom narażony jest na wiele
niebezpieczeństw. Co więcej, nieodpowiednia konserwacja budynku zwykle związana jest z
dodatkowymi kosztami – średnie opłaty za ogrzanie źle ocieplonego domu zimą stanowią ponad
połowę wszystkich kosztów eksploatacji budynku. Ponadto, przepisy nakładają na właścicieli domów
nowe obowiązki. Między innymi muszą oni okresowo sprawdzać stan techniczny przewodów
kominowych, a także odśnieżać chodniki. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli właściciel domu
zabezpieczy swoje cztery kąty i zadba o właściwy stan posesji, może nie uniknąć przykrego
zdarzenia. W takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie. – Z obserwacji Gothaer wynika, że
najczęstszą przyczyną szkód zimą są duże opady śniegu. Zdarzają się również takie sytuacje, których
nie da się przewidzieć np. zniszczenie ogrodzenia wskutek poślizgu samochodu, czy wypadek
pieszego na oblodzonym chodniku. Wybierając ubezpieczenie powinniśmy mieć na uwadze wszystkie
ryzyka i zabezpieczyć mienie zarówno od zdarzeń losowych i zniszczenia na zewnątrz budynku, jak
również zadbać o ochronę w życiu prywatnym – podkreśla Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Detalicznych Gothaer w Gothaer TU S.A.
Śnieg na dachu – jak go usuwać?
Dwudziestocentymetrowa warstwa śniegu, który zalega na dachu, to ogromne obciążenie dla całego
budynku. W tym przypadku istotną rolę odgrywa struktura i nachylenie powierzchni – jeśli dach jest
płaski, to zalegający na nim śnieg, który nie może zsunąć się samoistnie, może doprowadzić do
naruszenia konstrukcji budynku, a nawet zawalenia. W związku z tym, im większy kąt nachylenia, tym
lepiej. Przy czym należy pamiętać, że obsuwające się z dachów czapy śniegu to duże zagrożenie
przede wszystkim dla przechodniów, ale również dla samochodów. Jak najlepiej usuwać zalegający
śnieg? Możemy zrobić to samodzielnie np. za pomocą specjalnej łopaty, lub skorzystać z pomocy
profesjonalistów. Opłata za odśnieżenie metra kwadratowego dachu wynosi od 2 do 6 zł. –
Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy
usuwanie nadmiaru śniegów z dachów. Zaniedbanie tego może nas sporo kosztować. Nadzór
budowlany za nieodśnieżenie dachu może ukarać właściciela bądź administratora mandatem do 500
zł. Ponadto, jeżeli nie dopełnimy swoich obowiązków oraz zostanie stwierdzony związek przyczynowo-
skutkowy między zaniedbaniem a szkodą, możemy mieć duże kłopoty z otrzymaniem odszkodowania
we wszystkich towarzystwach – podkreśla Anna Materny. Oprócz problemów z zalegającym śniegiem,
właściciele borykają się również ze zwisającymi soplami czy zrywającymi się pod ciężarem śniegu
rynnami. O tej porze roku, elementy orynnowania są szczególnie narażone na szkodliwe czynniki
atmosferyczne i zanieczyszczenia, dlatego należy w sposób szczególny zadbać o ich konserwację. –
Aby uniknąć takiego zagrożenia, powinniśmy zainwestować w system przeciwoblodzeniowy w
rynnach, czyli specjalistyczny kabel grzejny – mówi Anna Materny z Gothaer, Dyrektor Biura
Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer.
Pamiętaj o przeglądach
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 62), właściciele budynków jednorodzinnych mają
obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Ponadto, przynajmniej raz na pięć lat muszą wykonać generalny przegląd stanu technicznego budynku i związanych z nim
instalacji. Warto jednak wykonać taki przegląd przynajmniej dwa razy w roku (przed zimą i wiosną).
Niezwykle ważna jest również regularna konserwacja i czyszczenie komina, który jest podstawowym
elementem wentylacji budynku. Jeżeli komin jest zabrudzony lub zatkany może dojść do podpalenia
się nagromadzonej sadzy, a nawet pożaru. – Pamiętajmy, by zawsze zachowywać dokumentację z
wykonanych przeglądów. Jeżeli stwierdzone podczas kontroli uszkodzenia mogą spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną znów jesteśmy narażeni na ogromne wydatki. W przypadku powstałej szkody,
dokumentacja poświadczy jednak o dopełnieniu obowiązków przez właściciela i uchroni przed
wysokimi kosztami ewentualnego odszkodowania – mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Detalicznych Gothaer.
Za nieodśnieżony chodnik zapłacimy nawet 30 tys. odszkodowania
Wyobraźmy sobie sytuację, w której pieszy łamie nogę na chodniku przynależącym do naszej posesji.
Kto jest odpowiedzialny za taką szkodę? Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4) każdy właściciel nieruchomości musi pilnować, by uprzątnąć błoto, śnieg,
lód lub inne zanieczyszczenia z przeznaczonych dla pieszych chodników położonych wzdłuż budynku.
W związku z tym, za nieodśnieżony chodnik możemy zapłacić nawet kilkadziesiąt tys. złotych
odszkodowania osobie, która w wyniku naszego zaniedbania, uległa wypadkowi. Wysokość
odszkodowania orzekają sądy – w głównej mierze kwota ta zależy od uszczerbku na zdrowiu, jakiego
doznał poszkodowany. – Niestety bardzo często zapominamy o sprawdzeniu sprzętu do odśnieżania
oraz o zmagazynowaniu suchego piasku, soli czy mieszanki do posypywania ścieżek. A przecież
wystarczy zamówić więcej materiałów i poprosić dostawcę o dowożenie ich na bieżąco. Jeżeli jednak
doszło do szkody w wyniku naszego zaniedbania warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
dzięki temu unikniemy przykrych konsekwencji finansowych – mówi Anna Materny, Dyrektor Biura
Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Właściciel nieruchomości nie
jest zobowiązany do uprzątnięcia tylko takiego chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
Zimowa polisa dla domu
Wybierając polisę dla naszego domu powinniśmy pomyśleć o wszystkich rodzajach ryzyka, na jakie
jesteśmy narażeni. Podstawą jest ubezpieczenie od zdarzeń losowych i zniszczeń mienia na zewnątrz
budynku oraz w środku (stałe elementy wyposażenia, a także ruchomości, takie jak meble, sprzęt
AGD, RTV, sportowy i elektroniczny), które chroni nas m.in. od takich zjawisk jak: pożar, powódź,
uderzenie pioruna, huragan, grad, trzęsienie i osunięcie ziemi a także od skutków ciężaru śniegu i
lodu. W ramach ubezpieczenia nieruchomości możemy również skorzystać z dodatkowej usługi
Assistance. W takim wypadku, ubezpieczyciel zajmie się np. organizacją naprawy instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wezwie technika urządzeń grzewczych, stolarza, hydraulika, elektryka czy dekarza i
pokryje koszty. Pomoże także zorganizować pomoc, gdy na skutek nadmiaru śniegu uszkodzony
zostanie dach albo gdy topniejący śnieg zaleje piwnice czy uszkodzi instalację elektryczną. – Oprócz
wspomnianych wariantów, polisę możemy rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
życiu prywatnym oraz NNW, jeśli to my, a nie osoby trzecie, ucierpimy na skutek nieszczęśliwego
zdarzenia – przypomina Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer.

 

Reklamy