Reklamy
Aktualności Know How Wydarzenia

Porady: bezpłatne konsultacje przed ostatnim w 2012 naborem na 8.2

Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa – w tych miastach Akademia Empathy zaprasza na konsultacje z ekspertami przed ostatnim w tym roku jesiennym naborem na Działanie 8.2 PO IG. Będą dotyczyć wdrażania platform b2b w ramach tego programu. Proseed jest patronem cyklu.

Idea konsultacji to spotkania w cztery oczy ze specjalistami Akademii Empathy oraz firmy Semper Omni, którzy na co dzień zajmują się projektami objętymi dofinansowaniem w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Spotkania organizowane będą w dwóch turach. Pierwsza tura potrwa od 23 do 26 lipca i obejmie 4 miasta – Kraków, Wrocław, Łódź oraz Warszawę. Kto się nie załapie, będzie mógł skorzystać z rad ekspertów w drugiej turze miesiąc później – 22 sierpnia jeszcze raz w Krakowie oraz 23 sierpnia w stolicy.
– Dzięki indywidualnym rozmowom będziemy mogli podyskutować o konkretnych możliwościach dla danej firmy. Zarówno w obszarze pozyskania dofinansowania (eksperci z firmy Sempre Omni) jak i kwestii biznesowo – technicznych oraz korzyści wynikających z wdrożenia platformy B2B – wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz, Dyrektor Handlowy Empathy – Internet Software House. Patronat medialny nad akcją objął Magazyn Proseed oraz portale: e-biznes.pl, Dziennik Internautów, twoja-firma.pl, e-commerce.edu.pl.

Rejestracja i szczegóły na www.akademiaempathy.pl.

Profil beneficjenta
Warunków do otrzymania dotacji jest co najmniej kilka. Po pierwsze, na pieniądze z Brukseli liczyć mogą jedynie przedsiębiorcy z sektora MSP. Chodzi zatem o firmy, które nie zatrudniają więcej niż 250 osób na pełnych etatach, osiągając roczny obrót nie przekraczający 50 mln EUR, bądź całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR. Aby spełnić kryteria konkursu należy także wykazać, że przygotowany projekt będzie realizował procesy biznesowe z zakresu Business to Business. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorcy Ci muszą na co dzień współpracować z dwoma lub większą ilością partnerów biznesowych i chcą te wspólne działania zinformatyzować. Pod hasłem „partnerów biznesowych” kryją się na przykład pośrednicy, dostawcy czy dystrybutorzy twojej firmy. Co istotne, wspólne działania muszą być potwierdzone zawartymi umowami.

Profil projektu
Standardowy projekt 8.2 zakłada stworzenie nowych lub integracje istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, które mają umożliwić automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. W obu przypadkach realizacja nie może potrwać dłużej niż 24 miesiące. Ważne też, że dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach działania 8.2 musi mieścić się w granicach od 20 tys. do 2 mln zł, przy czym maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania nie może być większy niż 85 proc. Pieniądze można przeznaczyć na:
• Zakup środków trwałych, sprzętu elektronicznego
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, know-how
• Zakup analiz, usług doradczych i eksperckich
• Zakup szkoleń

Plusy z tego typu rozwiązań informatycznych są długofalowe. – Odpowiednio zaprojektowane oraz wdrożone platformy są w stanie bardzo znacząco i mierzalnie poprawić funkcjonowanie firmy. Jeden z naszych Klientów po wdrożeniu platformy B2B w ponad 70% przeniósł proces przyjmowania zamówień do obszaru on-line. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak duże daje to oszczędności po stronie zasobów w firmie – przekonuje ekspert Empathy.

Program konsultacji:

I tura:
23 lipca 2012 Kraków, Orlich Gniazd 39 (Biuro Empathy Internet Software House)
24 lipca 2012 Wrocław, Plac Solny 15 (Idea Place)
25 lipca 2012 Łódź, Tynieckiego 20/40 (Coworking Łódź)
26 lipca 2012 Warszawa, Złota 59 (InOffice, w budynku biurowym Lumen będącym częścią wielofunkcyjnego kompleksu Złote Tarasy)

II tura:
22 sierpnia 2012 Kraków, Orlich Gniazd 39 (Biuro Empathy Internet Software House)
23 sierpnia 2012 Warszawa, Złota 59 (InOffice, w budynku biurowym Lumen będącym częścią wielofunkcyjnego kompleksu Złote Tarasy).

Reklamy