Aktualności

Porady: jak i co rozliczać w firmowym aucie?

Koszty związane z użytkowaniem pojazdu firmowego podlegające rozliczeniu to:

– amortyzacja wartości początkowej pojazdu
– koszty paliwa
– koszty napraw i części eksploatacyjnych
– koszty rat leasingowych

Aby móc włączyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodu, należy wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych firmy. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Amortyzacja to równowartość zużycia środka trwałego wliczana w koszty działalności gospodarczej. W istocie pozwala rozłożyć wydatki poniesione na zakup samochodu (wraz z kosztami dodatkowymi, np. rejestracji) w taki sposób, aby do kosztów uzyskania przychodu włączać odpowiednią część wartości początkowej pojazdu, czyli odpis amortyzacyjny. W przypadku samochodów ciężarowych, amortyzacja obejmuje cały koszt pojazdu, zaś dla samochodów osobowych maksymalna kwota amortyzacji wynosi równowartość 20 tys. euro.

Wysokość kwoty odpisu amortyzacyjnego ustala się na podstawie stawki amortyzacyjnej określonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to wartość, która określa roczny stopień zmniejszenia wartości pojazdu. Podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodów wynosi 20%, co skutkuje 5-letnim czasem trwania amortyzacji. Czas amortyzacji może być krótszy, a co za tym idzie kwoty odpisów wyższe, jeśli nabyty przez podatnika pojazd w momencie kupna był używany przez co najmniej 6 miesięcy. Wówczas stawka może wynosić maksymalnie 40%, co równa się 30-miesięcznej amortyzacji takiego pojazdu.

Czy można odpisać VAT za zakupiony samochód?

Tak – choć nie każdemu przedsiębiorcy przysługuje odpis całości podatku. Całość VAT-u za zakup pojazdu może odliczyć tylko nabywca samochodu ciężarowego, natomiast za samochód osobowy odliczamy 60% VAT-u, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Pozostałe 40% podatku VAT zwiększa wówczas wartość początkową samochodu osobowego i można je włączyć do kosztów działalności jako odpisy amortyzacyjne.

Co z paliwem, kosztami napraw i części?

Posiadacze ciężarówek również mogą odliczyć całość VAT-u za takie wydatki. Natomiast samochód osobowy wprawdzie nie uprawnia do odliczenia VAT-u za paliwo i części, ale poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej jako kwotę brutto.

Leasing a VAT i koszty uzyskania przychodu

Firmy, które wzięły samochód w leasing mogą rozliczać się w bardzo wygodny sposób. Gdy leasingowany samochód włączymy do ewidencji środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodu można po prostu dołączyć fakturę VAT za ratę leasingową. Oczywiście, w przypadku samochodu osobowego należy pamiętać, aby w całym okresie leasingu nie odliczyć więcej niż 60% podatku VAT (maksymalnie 6 tys. zł).

Źródło: inFakt

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com