Reklamy
Aktualności

Porady: jak najłatwiej rozliczyć prezenty dla pracowników

Najważniejsze źródło świadczeń to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Uprawnieni do korzystania z niego są obecni i byli (emeryci i renciści) pracownicy z rodzinami. Pracodawca może tę grupę poszerzyć o zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz o byłych pracowników, którzy nie są emerytami lub rencistami.

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców finansowane z zfśs są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona jest tylko część świadczeń przyznanych pracownikom. Zwolnienie nie dotyczy zleceniobiorców ani wykonawców umów o dzieło. Suma, która nie spowoduje obowiązków podatkowych to 380 zł rocznie.

Uwaga – zfśs to fundusz socjalny – nie możesz dać każdemu po równo. Wysokość świadczeń świątecznych musi być zróżnicowana, najlepiej w zależności od sytuacji materialnej pracowników.

Z tego funduszu można również kupić świąteczne paczki, karnety na siłownię czy bilety do kina. Nie rozliczysz za to bonów towarowych czy talonów, które można wymienić na produkty bądź usługi.

Reklamy