Aktualności

Porady: jak najłatwiej rozliczyć prezenty dla pracowników

Najważniejsze źródło świadczeń to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Uprawnieni do korzystania z niego są obecni i byli (emeryci i renciści) pracownicy z rodzinami. Pracodawca może tę grupę poszerzyć o zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz o byłych pracowników, którzy nie są emerytami lub rencistami.

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców finansowane z zfśs są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona jest tylko część świadczeń przyznanych pracownikom. Zwolnienie nie dotyczy zleceniobiorców ani wykonawców umów o dzieło. Suma, która nie spowoduje obowiązków podatkowych to 380 zł rocznie.

Uwaga – zfśs to fundusz socjalny – nie możesz dać każdemu po równo. Wysokość świadczeń świątecznych musi być zróżnicowana, najlepiej w zależności od sytuacji materialnej pracowników.

Z tego funduszu można również kupić świąteczne paczki, karnety na siłownię czy bilety do kina. Nie rozliczysz za to bonów towarowych czy talonów, które można wymienić na produkty bądź usługi.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com