Reklamy
Aktualności

Porady: nie stać Cię na PR? Udzielaj się w mediach społecznościowych

Dziennikarze najchętniej odwiedzają blogi (30%), które również są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy i informacji spośród wszystkich serwisów mediów społecznościowych (blisko połowa wskazań). Na drugim miejscu pod względem popularności i wiarygodności uplasował się serwis społecznościowy Facebook, a na trzecim Wikipedia – informuje firma Multi Communications.

Informacje znajdowane w mediach społecznościowych są znacznie bardziej atrakcyjne niż wiarygodne. Co czwarty ankietowany wysoko ocenił wiarygodność tych informacji, ale żaden – bardzo wysoko. Nikt nie wskazał natomiast „niskiej” albo „bardzo niskiej” atrakcyjności informacji publikowanych w serwisach social media. „Wysoko” i „bardzo wysoko” ocenia ich wiarygodność około 60% respondentów.

W mediach społecznościowych dziennikarze poszukują przede wszystkim inspiracji – przyznaje się do tego blisko 60% ankietowanych. O połowę mniej poszukuje komentarzy i opinii. 13% respondentów poszukuje natomiast „cyfr i faktów”.

– Dziennikarze w Polsce rzadziej korzystają z mediów społecznościowych niż dziennikarze amerykańscy i wybierają inne typy serwisów. Podczas gdy najpopularniejszą formą social media w Polsce są blogi, dziennikarze amerykańscy najchętniej korzystają z Twittera. 58% dziennikarzy w Polsce traktuje media społecznościowe jako źródło inspiracji i wierzę, że w USA odsetek ten jest podobny. Mądrzy dziennikarze poszukują bowiem nowego materiału tam, gdzie toczą się jakieś dyskusje, a obecnie odbywają się one coraz częściej właśnie online – mówi David Landis, prezes agencji Landis Communications Inc., San Francisco, USA.

Reklamy