Reklamy
Aktualności

Porady: podatkowy prezent od Deloitte

Ważna publikacja na rynku – firma doradcza Deloitte zebrała wszystkie zmiany w przepisach o VAT, jakie wejdą w życie w 2013 roku. Lektura obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy (bezpłatnie!).

To nic innego jak tekst ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) z proponowanymi obecnie zmianami w formie tabelarycznego porównania obowiązujących przepisów oraz rządowego projektu z dnia 6 lipca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT, która miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przepisy, które mają nie ulec zmianie w wyniku wejścia w życie planowanej nowelizacji przedstawione zostały poza tabelami. W przypadku przepisów, które mają zostać zmienione wersja przed zmianą jest przedstawiona w lewej kolumnie tabel. Wersja po zmianie jest przedstawiona w prawej kolumnie tabel i wynika z rządowego projektu z dnia 6 lipca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT.

Obecnie projekt nowelizacji jest przedmiotem prac w Ministerstwie Finansów i nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Oczywiście część planowanych zmian może ostatecznie przybrać inny kształt, dlatego Deloitte na bieżąco będzie uaktualniać przewodnik po zmianach.

Dokument można pobrać ze strony: Deloitte.

Reklamy