Reklamy
Aktualności

Porady: wykorzystaj talent pracownika – będzie zadowolony

Większość przedstawicieli firm mylnie definiuje pojęcie „talentów”, postrzegając zarządzanie talentami jako wyłanianie najbardziej efektywnych pracowników przez ich przełożonych (23 proc.) lub nagradzanie pracowników z najwyższą oceną (11 proc.). Zaledwie 16 proc. przedsiębiorstw postrzega zarządzanie talentami jako rozwój silnych stron pracowników poprzez optymalny dobór szkoleń.

Według organizatorów badania, pracodawcy często zapominają, że zadowolenie ludzi wzrasta, gdy wykorzystuje się ich potencjał w jak najszerszym zakresie. Tymczasem samorealizacja pracowników może stanowić klucz do sukcesu każdej firmy, a zaniedbanie tego procesu lub jego nienależyte przeprowadzenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Reklamy