Reklamy
Aktualności

Porady: zawieszenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej można zawiesić na minimalny okres 30 dni. Wyjątkiem jest luty – jeśli zdecydujesz się na zawieszenie w tym miesiącu, może ono trwać 28 lub 29 dni. Maksymalny okres zawieszenia to 2 lata. Jeśli w tym czasie nie wznowisz działalności, firma zostanie wykreślona z rejestru.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tej opcji jest niezatrudnianie żadnych pracowników, musi być to realne samozatrudnienie. Zawieszenie rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku. Najłatwiej złożyć go online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) działającej pod adresem firma.gov.pl.

Zawieszenie działalności nie oznacza, że przestajesz być przedsiębiorcą. Musisz na przykład rozliczać się z fiskusem – pisaliśmy o tym w artykule Prawo: działalność zawieszona, ale rozliczyć się trzeba. Możesz generować koszty i dochody, o ile wynikają one z umów zawartych przed zawieszeniem.

Reklamy