Reklamy
Aktualności Biznes

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Już od 1 lipca 2019 roku największe przedsiębiorstwa mają obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. W związku z tym pojawia się wiele pytań na temat PPK. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych skierowany jest do 11 miliona Polaków. Nic dziwnego, że pojawia się wiele pytań na jego temat.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie nazywane PPK, to kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego, długoterminowego oszczędzania dla pracowników, który jest współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Więcej informacji znajdziesz na stronie o Pracowniczych Planach Kapitałowych PKO TFI

Na przyszłą emeryturę uczestnik PPK odkłada 2 proc. pensji brutto i, jeśli zdecyduje się na wpłaty nieobowiązkowe, dodatkowo do 2 proc. wynagrodzenia. Pracodawca z kolei dokonuje co miesiąc obowiązkowej wpłaty w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Może również opłacać składki nieobowiązkowe w wysokości do 2,5 proc. pensji. Państwo oferuje z kolei jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, a co roku – dopłaty roczne w wysokości 240 zł. 

PPK – co warto wiedzieć? 

W niektórych przypadkach pracownik może obniżyć zadeklarowaną kwotę wpłat na rachunek PPK. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych sytuacjach. Uczestnik może wpłacać mniej niż 2 proc. miesięcznego wynagrodzenia gdy łączne jego wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Wówczas wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5 proc. pensji brutto.

Niektóre wyjątki dotyczą także pracodawców. Choć począwszy od 1 lipca 2019 roku niemal wszyscy pracodawcy będą mieli obowiązek stopniowego wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, obowiązek ten nie będzie dotyczył wszystkich. PPK nie mają bowiem obowiązku wdrażać pracodawcy, którzy w dniu, w którym powinni wprowadzić plany kapitałowe, będą prowadzić Pracowniczy Program Emerytalny – w skrócie PPE – i którzy będą odprowadzać składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. Zwolnieni z obowiązku wdrażania PPK są również mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że wszystkie zatrudnione osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który – choć nieraz porównywany jest do OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych – znacząco się od niego różni. Przede wszystkim środki zgromadzone na indywidualnym rachunku uczestnika PPK są całkowicie prywatne. Podlegają także dziedziczeniu, a ponadto – można je wypłacić także przed ukończeniem 60. roku życia.

Reklamy