Reklamy
Aktualności

Prawa pasażerów szczególnie ważne w wakacje

Wakacje to czas natężonego ruchu lotniczego. Dlatego szczególnie w tym okresie pasażerowie linii lotniczych muszą się liczyć z ewentualnymi opóźnieniami lub anulowaniami lotów. Mec. Marcin Maciejewski, dyrektor zarządzający marki Opoznionysamolot.pl radzi, co warto wiedzieć, zanim wsiądziemy na pokład samolotu.

W sytuacji odwołania albo opóźnienia rejsu o ponad 3 godziny z winy przewoźnika poszkodowanemu pasażerowi należy się rekompensatafinansowa, czyli tzw. odszkodowanie ryczałtowe. Jej wysokość waha się od 250 nawet do 600 Euro w zależności od długości rejsu. Co ważne, można się o nią ubiegać na podstawie biletu lotniczego – również jego wersji elektronicznej.

Rekompensata nie przysługuje jednak podróżnemu w przypadku nadzwyczajnych okoliczności odwołania lub opóźnienia lotu, tj. zamieszek, zamachów terrorystycznych czy np. złych warunków pogodowych. Wiąże się to z faktem, że przewoźnik nie miał wpływu na zaistniałe zdarzenie. Warto podkreślić, że strajk pracowników linii lotniczych lub usterka techniczna samolotu nie jest nadzwyczajną okolicznością odwołania lotu. „Strajk linii lotniczych nie może być traktowany jako zjawisko nadzwyczajne. Choć zdarza się, że przewoźnicy nie chcąc wypłacić rekompensaty finansowej poszkodowanemu, powołują się na ten argument” – zauważa Mec. Marcin Maciejewski.

Co ważne, jeśli lot został anulowany albo opóźniony więcej niż 2 godziny, przewoźnik ma obowiązek zaopiekowania się pasażerem. Jak podkreśla ekspert marki Opoznionysamolot.pl, „prawo do opieki” w praktyce oznacza odpowiednią liczbę posiłków i napojów dostarczanych podczas oczekiwania na zastępcze połączenia, dwie darmowe rozmowy telefoniczne, transport do i z lotniska oraz nocleg w hotelu. Na dodatek opieka przysługuje pasażerowi nawet w sytuacji okoliczności nadzwyczajnych.

Należy też wiedzieć, że niekiedy linie lotnicze lekceważą ciążący na nich obowiązek opieki nad pasażerami. „Jeśli przewoźnik nie zaopiekował się podróżnym we właściwy sposób, warto zachować rachunki, np. za zakupione jedzenie z lotniskowych sklepików czy punktów gastronomicznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy rozpatrywaniu reklamacji przewoźnicy z reguły zwracają udokumentowane koszty związane z posiłkami podczas oczekiwania na opóźniony lub alternatywny rejs” – wyjaśnia adwokat.

Podstawą ochrony praw pasażerów są przepisy unijne oraz sądowe orzecznictwo. Te pierwsze to Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Dotyczy ono wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Ważną rolę odgrywa wspomniane już orzecznictwo m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 listopada 2009 r. w połączonych sprawach C 402/07 i C 432/07 ECR 2009/11/I1092310982. Międzynarodowy organ orzekł, że prawo do tzw. odszkodowania ryczałtowego w wysokości od 250 do 600 Euro przysługuje poszkodowanemu pasażerowi nie tylko, gdy doszło do odwołania, ale także opóźnienia lotu powyżej trzech godzin.

Opoznionysamolot.pl

Reklamy