Reklamy
Aktualności

Prawo: dopłata do spółki – 2 tygodnie na zapłacenie podatku

Jako podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość zmiany kapitału zakładowego spółki, czyli kwotę, o którą został on powiększony. Jeśli wspomogliśmy spółkę pożyczką, to podatek zapłacimy od kwoty lub wartości pożyczki, przy dopłatach podstawę opodatkowania stanowi ich kwota. W przypadku wniesienia aportem środków trwałych,podstawę obliczania podatku stanowi roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania.
Od tych sum można odliczyć opłaty związane ze zmianą umowy (notarialne, sądową i za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach).

Podatek od tej czynności wynosi 0,5% jej wartości (na ogół kwoty wsparcia), na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłacenie podatku mamy 14 dni.

Źródło: Tax Care

Reklamy