Reklamy
Aktualności

Prawo: jak udowodnić naruszenie prawa w internecie?

We współczesnym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, coraz więcej naruszeń prawa ma miejsce w internecie. Naruszenia te mogą dotyczyć dóbr osobistych, praw autorskich czy praw własności przemysłowej. Niezależnie od ich rodzaju ważne jest, aby na drodze do skutecznego dochodzenia swoich praw nie stanęły kwestie dowodowe.

Zapraszamy do udziału w webinarium, w czasie którego zostaną omówione dostępne sposoby utrwalania treści pojawiających się w Internecie. Kluczowe kwestie to:

  • jak w sposób wiarygodny i nie budzący wątpliwości udowodnić, że dana treść rzeczywiście została umieszczona w sieci i była tam w momencie jej utrwalania?
  • jak zrobić to w sposób wykluczający możliwość manipulacji ze strony osoby utrwalającej dowód?
  • czy istnieje skuteczny sposób utrwalania treści, dobry w każdej sytuacji?

Odpowiedzi na te pytania udzielą prawnicy z kancelarii Wierzbowski Eversheds: Tomasz Zalewski, Przemysław Walasek, Paweł Lipski i Elżbieta Solska oraz przedstawiciel firmy Kroll Ontrack – Paweł Odor, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z informatyką śledczą.

Czas: czwartek, 20 października 2011, godz. 10:30 – 11.30
Miejsce: IPwSieci.pl –  nowy blog o nowych technologiach i Internecie.

Udział w webinarium jest nieodpłatny – tu znajdziesz link do rejestracji.

Reklamy