Reklamy
Aktualności

Prawo: masz 99% udziałów – nie jesteś pracownikiem

SN rozpatrywał skargę kasacyjną przedsiębiorcy, który posiadając 100% udziałów w spółce, oddał jeden udział żonie. Następnie oboje powołali pełnomocnika, który zatrudnił głównego właściciela na podstawie umowy o pracę. Sądy wszystkich instancji odmówiły mu prawa do ubezpieczenia pracowniczego.

Argumentowały, że przy takim zatrudnieniu, jak w rozpatrywanej sprawie, brakuje podstawowej cechy typowej dla stosunku pracy – pracowniczego podporządkowania, ponieważ wspólnik podlegałby sam sobie.

Z wyroku wynika, że wspólnik, który sprzedał jeden swój udział w spółce innej osobie, nadal podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to brak obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, brak świadczeń przedemerytalnych i na ogół wyższe składki ubezpieczeniowe.

Reklamy