Reklamy
Aktualności

Prawo: odsetki z prywatnego konta przedsiębiorcy to jego dochód

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT. Wynika z niego, że do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. Prywatne rachunki są z tej kategorii wyłączone. W tej sprawie orzekał również Naczelny Sąd Administracyjny: uzasadnienie prawomocnego wyroku z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 806/07).

Reklamy