Reklamy
Aktualności

Prawo: SMS Premium – usługa płatnicza?

Działem opiekuje się kancelaria Wierzbowski Eversheds
Działem opiekuje się kancelaria Wierzbowski Eversheds

Zwykle użytkownik telefonu wysyła SMS-a na specjalny numer, przy czym opłata za taką wiadomość jest wyższa niż standardowa należność. Usługę tę określa się jako SMS Premium.

Z jednej strony przy pomocy SMS Premium można kupić gry, dzwonki i inne aplikacje, których celem jest ulepszenie lub usprawnienie działania telefonu, z drugiej – za pomocą SMS-a możemy uzyskać dostęp do baz danych, określonych treści lub wziąć udział w konkursach czy grach itp.

Poza abonentem i dostawcą usług telekomunikacyjnych w procesie tym uczestniczą także dostawca treści (którym bywa niekiedy sam operator, może być nim także inny przedsiębiorca), a także najczęściej firmy (takie jak np. Dotpay, PayU), które udostępniają przedsiębiorcy (dostawcy treści) narzędzia, niezbędne do wykorzystywania w swojej działalności usługi SMS Premium.

W 2011 roku weszły w życie przepisy ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Przepisy te budzą szereg wątpliwości co do charakteru usługi SMS Premium, a tym samym mogą mieć wpływ m.in. na jej dostępność oraz koszty wykorzystania przez przedsiębiorcę (będącego dostawcą określonych treści, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem SMS Premium). Zwłaszcza istotne jest pytanie, czy zgodnie z nową ustawą będziemy mieć do czynienia ze świadczeniem tzw. usług płatniczych przez dostawcę treści, firmy udostępniającej narzędzia do korzystania z usługi SMS Premium, a także dostawcę usług telekomunikacyjnych. Wiązałoby się to z koniecznością dostosowania działalności do szeregu formalnych wymogów przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z ustawą jako usługę płatniczą kwalifikować będziemy m.in. działalność polegającą na wykonywaniu transakcji płatniczych, gdy płatnik udzieli zgody na transakcję za pośrednictwem urządzenia (m.in. telekomunikacyjnego lub informatycznego), a płatność zostanie przekazana pośrednikowi pomiędzy nim a odbiorcą. Niewątpliwie, abonent dokonujący płatności z wykorzystaniem SMS Premium oraz dostawca treści nie będą świadczyć w tej sytuacji usług płatniczych. W przypadku pozostałych podmiotów sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.

Naszym zdaniem usług płatniczych nie będzie świadczył dostawca usług telekomunikacyjnych pobierający opłatę za funkcje i aplikacje, których celem jest usprawnienie działania samego telefonu, jeżeli dostawca ten świadczy również inne usługi, w szczególności dostarcza narzędzia dostępu, dystrybucji lub wyszukiwania.

Niestety, nowa ustawa o usługach płatniczych nie pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić, jaki jest charakter usługi SMS Premium w sytuacji, kiedy nabywane w ten sposób usługi lub towary mają charakter inny niż „akcesoryjny” do samego telefonu.

W tym miejscu pojawia się wątpliwość, czy nie jest to jednak wyłącznie usługa telekomunikacyjna, a nie usługa płatnicza. M.in. dlatego, iż nie mamy w przypadku usługi SMS Premium, ściśle rzecz ujmując, zgody użytkownika na transfer środków pieniężnych, gdyż formalnie abonent uiszcza opłatę za usługę telekomunikacyjną.

Konsekwencją uznania usługi SMS Premium za usługę płatniczą byłaby konieczność dostosowania działalności do wymogów ustawy w przeciągu 6 lub 12 miesięcy (w zależności od charakteru prowadzonej działalności; dłuższy termin przewidziano dla dostawców usług telekomunikacyjnych).

Choć sami usługodawcy i sprzedawcy korzystający z płatności przez SMS Premium opisanej wyżej ustawy bezpośrednio stosować nie muszą, to jednak spodziewać się można, iż w jakiejś mierze skutki jej wejścia dotkną także ich. Mogą wzrosnąć koszty korzystania z SMS Premium jako metody płatności, może także pogorszyć się dostępność tej usługi. Być może to szansa dla innych metod płatności. Warto mieć to na uwadze, tworząc plan biznesowy na 2012 rok.

Autorem jest Agata Jankowska-Galińska – radca prawny w zespole prawa bankowego i finansowego kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zakres jej praktyki obejmuje kwestie związane z prawem bankowym, rynkiem kapitałowym oraz usługami płatniczymi.

Reklamy