Reklamy
Aktualności

Prawo: urzędnicy zapłacą za swoje błędy

Urzędnicy państwowi i samorządowi muszą wpisywać swoje nazwiska w tzw. metryczkach. Ułatwi to ich finansowe karanie za błędne decyzje. Jeżeli firma lub obywatel wygra w sądzie odszkodowanie od skarbu państwa za szkody wyrządzone bezprawną decyzją, do akcji wkroczy prokurator. Z metryczki szybko dowie się, kto powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, i wniesie przeciwko niemu akt oskarżenia.

Gdy sąd stwierdzi rażące naruszenie prawa, to nałoży na winnego urzędnika karę pieniężną do wysokości jego rocznej pensji. Gdy szkoda zostanie wyrządzona z winy umyślnej, to urzędnik pokryje ją z własnej kieszeni w pełnej wysokości.

Metryczki będą mogły być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Będą na bieżąco aktualizowane i przechowywane jako dowody udziału danego urzędnika w sprawie.

Reklamy