Reklamy
Aktualności

Prawo: ZUS już nie ukarze przedsiębiorcy

Zgodnie z dotychczasowym prawem w przypadku nieopłacenia za pracowników składek lub opłacenia ich w niewłaściwej wysokości ZUS ma prawo wymierzyć pracodawcy karę w wysokości 100% nieopłaconych składek. Za naruszenie praw pracownika, wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego grozi także grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Trybunał Konstytucyjny powołując się na zasadę ne bis in idem procedatur (nie dwa razy w tej samej sprawie) uznał, że przepisy pozwalające karać tę samą osobę dwa razy za niepłacenie składek są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Trybunał odroczył na koniec maja utratę mocy przez te zakwestionowane przepisy.

Zgodnie z propozycją nowelizacji uznano, że w stosunku do pracodawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek nie wymierza się dodatkowej opłaty za ten sam czyn. Wszystkie kluby sejmowe poparły ten projekt. Zajmie się nim teraz sejmowa komisja nadzwyczajna.

Reklamy