Reklamy
Aktualności

ProjektStarter.org: 1.09 start kolejnego serwisu crowdfunding

Pierwszego września działalność rozpocznie ProjektStarter.org, portal finansowania społecznościowego (ang.crowdfunding) umożliwiający gromadzenia środków na realizację projektów w obszarze kultury i sztuki. – Wymagamy, innowacyjności, kreatywności i świeżości pomysłów – mówi Justyna Król, kierownik projektu. – Kultura i sztuka to obszar bardzo szeroki i ograniczony jedynie pomysłowością artystów. Pomysły już w tej chwili można zgłaszać do weryfikacji, w momencie startu portalu dostępnych będzie 9 projektów.

Szczegóły działalności ProjektStarter.org, odróżniającego go od podobnych komercyjnych projektów, opisał na blogu  crowdfunding.pl Karol Król:

„Co ciekawe, ProjektStarter działa jako inicjatywa non-profit Agendy ONZ ds. Rozwoju (UNDP) do spółki z partnerami społecznymi. Jest to jedno z zadań działania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na rozwój kapitału społecznego. Implikuje to umożliwienie prostego dopasowania funkcjonowania portalu do polskich regulacji. ProjektStarter prowadzi zbiórki publiczne na podstawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpłaty od wspierających są darowiznami, a 5% prowizji od projektów, które osiągnęły cel finansowy pokrywa koszty realizacji zbiórki, a ewentualne nadwyżki będą przekazywane na fundusz wspierania młodych artystów. Ciężko rozstrzygnąć, czy lepiej współpracuje się nad pozyskaniem finansowania z partnerem działającym non-profit, czy z przedsiębiorcą, który ma interes w tym, żeby jak najwięcej projektów środki zgromadziło. Z pewnością jednak w Polsce dużo łatwiej i na lepszych warunkach organizacja typu UNDP może crowdfunding organizować i umożliwiać.”

Reklamy