Aktualności

Rank Progress: wzrost przychodu i zysku na sprzedaży po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach 2015 r. giełdowa spółka inwestycyjno-deweloperska zwiększyła przychody do 50,5 mln zł. Wypracowała także wyższą o 10% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego marżę na sprzedaży (10,9 mln zł).

Grupa Rank Progress odnotowała po trzech kwartałach 50,5 mln złprzychodu (nie uwzględniając zmiany stanu produktów) wobec 47,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku rocznym wzrósł także zysk ze sprzedaży – z poziomu
9,9 mln zł do 10,9 mln zł. Korzystniej kształtuje się ponadto narastająco wynik na działalności operacyjnej, gdzie strata zmniejszyła się rok do roku z 25,2 mln zł do 15,3 mln zł. Trzeba zaznaczyć jednocześnie, że wynik operacyjny został obciążony przez czysto księgowy wynik na nieruchomościach. Przeszacowaniu w dół o 19,3 mln zł uległy niektóre z nieruchomości w portfelu spółki, a dodatkowo na ich obniżoną wartość wpływ miały różnice kursowe (-3,3 mln zł). Wynik netto wyniósł -47,7 mln zł, co z kolei w dużej mierze jest skutkiem niemal 20-milionowego odpisu aktywa na odroczony podatek dochodowy.

– Obraz finansowy spółki jest dużo lepszy niż mogłoby się wydawać z rachunku wyników. Po oczyszczeniu go z przeszacowań, które są zmienne i wynikają z bieżącej sytuacji na rynku,  zysk netto byłby wyższy o kilkanaście milionów. Miarą kondycji firmy są również dodatnie przypływy z działalności operacyjnej – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

Priorytetowym celem dla spółki na najbliższy czas pozostaje sprzedaż posiadanych części obiektów handlowych. – To dla nas w tej chwili podstawowy plan. Równolegle pracujemy jednak nad alternatywnymi rozwiązaniami, które poprawiłyby naszą pozycję gotówkową i płynność finansową. Przygotowujemy też emisję obligacji w celu zrefinansowania zobowiązań i obniżenia kosztów finansowych. Najbliższe tygodnie zdecydują o tym, w którą stronę pójdziemy – tłumaczy Jan Mroczka. Zdaniem prezesa trudno uzasadnić spadek kursu akcji przedłużającymi się negocjacjami. – Obecna wycena z pewnością nie odzwierciedla wartości firmy – dodaje Jan Mroczka.

Rank Progress SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com