Aktualności

Raport specjalny SII: 109 spółek z NewConnect naruszyło przepisy prawa

W ostatnim czasie, podobnie jak w poprzednich latach, SII zbadało, czy emitenci z rynku NewConnect przestrzegają przepisów prawa i Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie obowiązujących terminów publikacji raportu rocznego i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Niestety, wnioski płynące z analizy ponownie nie są zbyt dobre.

Jak się okazało, aż 109 spośród 392 emitentów poddanych analizie w mniejszym lub większym stopniu nieprawidłowo wypełniło obowiązki odnoszące się do terminów publikacji i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Najczęstszym naruszeniem, dotyczącym 60 podmiotów, jest opublikowanie raportu rocznego w terminie późniejszym niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. W tym gronie 23 spółki przekazały (lub zamierzają przekazać) wymagany dokument na mniej niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, a 14 spółek na mniej niż 5 dni przed wyznaczonym dniem obrad. Są również tacy emitenci (dokładnie sześciu), którzy opublikowali lub opublikują roczny raport okresowy później niż w dniu, na który zwołano obrady ZWZ. W takich przypadkach akcjonariusze zmuszeni zostali do uchwalenia (zazwyczaj 3-4 tygodniowej) przerwy – tak, aby przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania na walnym mogli się z tym dokumentem zapoznać. Na szczególną uwagę zasługuje jednak jedna ze spółek, której zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2015 rok, podczas gdy te dokumenty do tej pory nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości.

Spora cześć spółek nie radzi sobie także z obowiązkiem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W tym roku takich spółek naliczono 50, a niemal połowa z nich do dnia przeprowadzenia analizy (14. lipca) nie opublikowała nawet ogłoszenia o zwołaniu obrad.

Ponadto 15 spółek, pomimo takiego obowiązku, nie opublikowało do końca czerwca rocznego raportu okresowego. Jedna spółka dokonała natomiast ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 25 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia (zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinno być to co najmniej 26 dni).

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com