Reklamy
Aktualności

Rejestrując firmę w Internecie nie unikniemy odwiedzin w urzędzie

1 lipca 2011 weszły w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczasowy formularz EDG-1 (Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) został zastąpiony przez CEIDG-1 i udostępniony w nowym serwisie Ministerstwa Gospodarki – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wedle zapowiedzi Ministerstwa, CEIDG pozwala na przekazywanie danych z formularza pomiędzy instytucjami (m.i.n. do GUS) czy weryfikację przez Krajowy Rejestr Karny i PESEL. Celem CEIDG było zapewnienie możliwości założenia działalności gospodarczej przez Internet. Po wypełnieniu formularza zostajemy jednak poinformowani, że mamy siedem dni na potwierdzenie wniosku o rejestrację działalności w Urzędzie Gminy. Istnieje możliwość podpisu internetowego wniosku przez kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil. W tym przypadku jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia podpisu elektronicznego w Urzędzie Skarbowym.

CEIDG pozwala więc na wypełnienie formularza online, jednak zaakceptowanie go wymaga osobistego potwierdzenia wniosku w Urzędzie Gminy lub podpisu elektronicznego w Urzędzie Skarbowym.

Zarejestrować działalność gospodarczą oraz uzyskać informacje na ten temat można poprzez serwis Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej .

Reklamy