Aktualności

Rekordowy rok na polskiej scenie M&A

Pomimo umiarkowanych wartości transakcji zawieranych w Polsce, nasz kraj pozytywnie wyróżnia się na mapie Europy Centralnej i Wschodniej, która w roku 2015 złapała dużą zadyszkę. W wyniku embarga nałożonego na Rosję i konfliktu na linii Rosja – Ukraina i związanego z nim zmniejszonego zaufania inwestorów, CEE jako region odnotował spadki, zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji.

Natomiast w Polsce od dwóch lat obserwujemy rekordowy wzrost liczby transakcji przy jednoczesnym spadku ich wartości. Spodziewamy się, że czwarty kwartał zamknie rok na poziomie ok. 220 transakcji, co stanowi 40% wzrost w stosunku do już rekordowego roku 2014 (158 transakcji w porównaniu do 135 w roku 2013).

Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wartości transakcji. Po boomie prywatyzacyjnym w latach 2008-13, teraz w Polsce dominują transakcje o wartości do 100 mln PLN, te powyżej 100 mln EUR stanowią niewielki odsetek (poniżej 10%). Statystyki zawyżają nieliczne transakcje (z największych można wymienić przejęcie 52,7% udziałów TVN S.A. przez Scripps Networks Inc za 2, 416 mld PLN, przejęcie PKP Energetyka S.A. przez CVC Capital Partners za 1,41 mld PLN), ale można je liczyć na palcach jednej ręki.

W 2015 roku w Polsce aktywne były fundusze inwestycyjne, które pozyskują kapitał na nowe inwestycje w regionie, bo można tu uzyskać wyższe stopy zwrotu niż w Europie Zachodniej. Spodziewam się, że w 2016 roku ich działania będą zintensyfikowane. Rynek polski i CEE w 2015 można określić jako ten z umiarkowaną stopą zwrotu i takim też ryzykiem w porównaniu do rynków rozwijających się w innych regionach świata. Spodziewamy się tym samym stabilizacji.

Przewidujemy, że aktywne branże w roku 2016 to wciąż będą nieruchomości, Telkom, IT, ochrona zdrowia, można też spodziewać się przetasowań w branży finansowej. Wszystkich doradców transakcyjnych zachęcamy do zapoznania się z nowopowstałym Kodeksem Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Mam nadzieję, że wskazówki w nim zawarte usprawnią pracę w 2016 roku – powiedziała Marta Kotwis, Key Account Director w FORDATA.

Globalne rekordy wartości M&A

Całkowicie odwrotną sytuację niż w CEE obserwujemy na scenie globalnej, gdzie odnotowano rekordy właśnie jeśli chodzi o wartości transakcji (z największymi dealami w Stanach Zjednoczonych i największą transakcją, którą była fuzja firm farmaceutycznych Pfizer i Allergan warta 183,7 mld USD). Generalnie rok 2015 oceniam globalnie jako rekordowy, z wynikiem na poziomie 3,49 bln USD (wzrost na poziomie prawie 25% w stosunku do roku 2014). Tani pieniądz może zachęcić inwestorów do wzmożonej aktywności w Polsce. Jednak są też czynniki ryzyka, jak zawirowania polityczne w Polsce, które mogą spowodować ucieczkę inwestorów z rynku regulowanego (giełda, obligacje Skarbu Państwa). Inwestorzy pójdą albo w kierunku rynków prywatnych (co spowoduje wzmożoną aktywność M&A u nas), ale mogą też wybrać inne kraje, gdzie będzie stosunkowo bezpieczniej, ale mniej zyskownie. Do lokowania środków u nas będzie kusiła inwestorów także deprecjacja złotego, o ile sytuacja polityczna się nie zmieni.

Wiele transakcji rozpoczętych, bądź w planach na 2015 będzie się dziać jeszcze w 2016. Trendem wartym zauważenia jest sukcesja, która wzbiera na sile. Na popularności będą zyskiwały naszym zdaniem branża IT i sharing economy, rozwiązania związane z efektywnością energetyczną oraz rozwiązania typu cloud z dużym naciskiem na bezpieczeństwo informacji, np. Virtual Data Room. Już teraz użycie VDR podczas transakcji rośnie w Polsce z miesiąca na miesiąc – powiedział Piotr Jankowski, Senior Account Executive w FORDATA.

FORDATA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com