Reklamy
Aktualności

Relacja: Horyzonty inwestycyjne – perspektywy i kierunki rozwoju

Forum rozpoczął Wawrzyniec Smoczyński, współautor opracowania „Trzęsienia kapitalizmu” i kierownik działu zagranicznego „Polityki” wykładem na temat „Publicystycznego spojrzenia na kapitalizm”. Przedstawiona analiza była równocześnie wstępem do dalszej wymiany poglądów w trakcie panelu dyskusyjnego i dyskusji w kuluarach.

Kolejnym etapem była debata przedstawicieli największych graczy internetowych (WP.pl, O2.pl, Agora, Onet.pl) oraz ekspertów z instytucji naukowo – badawczych na temat prognoz wpływu internetu na gospodarkę w najbliższej dekadzie. Motorem do tych dyskusji był raport Konsument XXI wieku – Wpływ internetu na gospodarkę, który powstał na początku maja, w oparciu o badania i analizy przeprowadzane przez ostatnie 3 lata na świecie.

W drugiej części Forum, uczestnicy konferencji zapoznali się z wyselekcjonowanymi innowacyjnymi projektami oraz wzięli udział w cyklu mikroinwestycji. – Podczas czterech godzin prezentacji dokonano 17 deklaracji transakcji w 7 z 12 zaprezentowanych projektów na łączną kwotę ok. 3,5 mln zł – podsumowuje prezes Satus Venture Krzysztof Bełech. – Kwota jest imponująca, a biorąc pod uwagę, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce – daje podstawy sądzić, że mikroinwestycje przyjmą się szeroko w kolejnych edycjach.

W drugim dniu uwaga gości Forum skupiła się na startupach oraz bezpośrednich spotkaniach między przedsiębiorcami a potencjalnymi inwestorami. Wykłady polskich i zagranicznych Ekspertów (m.in. Alex Barrera i Rafał Han) przybliżyły młodym przedsiębiorcom doświadczenia innych tego typu firm na rynku USA, Hiszpanii i Polski zwracając uwagę na kluczowe aspekty zarządzania młodą firmą i najczęściej popełniane błędy.

Kolejne Forum, na które już zapraszamy odbędzie się na przełomie października i listopada 2012 roku.

Reklamy