Reklamy
Aktualności JEREMIE

Relacja: Seminarium”Inicjatywa JEREMIE – szansą na rozwój” w Stargardzie Szczecińskim

Dnia 21 czerwca 2013 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyło się Seminarium pn. „Inicjatywa JEREMIE – szansą na rozwój”. Organizatorem Seminarium był Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Spotkanie skierowane było do przedsiębiorców z Powiatu Stargardzkiego, prowadzących działalność gospodarczą, a także osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek. Spotkanie otworzył Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim, który powitał zgromadzonych przedsiębiorców i przedstawił program spotkania. Następnie głos zabrała Pani Anna Pawlak przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, która poinformowała przedsiębiorców o dostępnych produktach finansowych dla MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak również przedstawiała ogólne informacje nt. Inicjatywy JEREMIE i stopniu jej realizacji. Kolejnym prelegentem był Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych, który przedstawił uczestnikom szczegółowe warunki uzyskania poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE jako formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek. Następnie został przedstawiony nowy produkt oferowany przez Fundusz – pożyczki wspierające rozwój i przedsiębiorczość na terenie powiatu stargardzkiego.

Uczestnicy wykazali aktywność i zainteresowanie spotkaniem, o czym świadczyła wymiana opinii i poglądów między przedsiębiorcami oraz liczba zadawanych prowadzącym prezentacje pytań.

Konferencję zakończył Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych, który zachęcił do korzystania z oferowanych i dostępnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców.

Reklamy