Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Relacja z konferencji Perspektywy Rozwoju Rynku VC w Polsce

26 listopada 2012 roku, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się trzecia już konferencja poświęcona perspektywom rozwoju funduszy VC w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Krajowego Funduszu Kapitałowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, US-Polish Trade Council oraz inwestorów, przedsiębiorców, a także doradców prawnych i podatkowych.

Konferencję otworzyła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

– Dla administracji publicznej w zakresie rozwoju rynku vc postrzegam trzy obszary zaangażowania. Pierwszy to tworzenie dobrego klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej kształtowany przez otoczenie regulacyjno – administracyjne. Drugi to długoterminowe inwestowanie w edukację i kompetencje sprzyjające innowacyjności, które tworzą podstawy dla rozwoju opartego na innowacjach przełomowych oraz działalności badawczo – rozwojowej. Trzeci to skuteczny mechanizm stymulowania przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, w tym badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach i przez instytucje otoczenia biznesu. Widać już pewne pozytywne efekty takich działań. – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

– Polska w rankingach innowacyjności systematycznie przesuwa się do góry. Już teraz, według Innovation Union Scoreboard, należymy do grupy „umiarkowanych innowatorów”. Nasze wyniki (IUS 2011) plasują się nieznacznie powyżej 50 proc. średniej UE-27 – dodała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wskazał na potrzebę budowania ekosystemu dla polskiej innowacyjności.

– Problem w tym, że dla rynku vc nie da się sprecyzować finalnych rezultatów. To właśnie jest wyzwaniem dla sektora publicznego, którego ryzyko inwestowania z natury jest ograniczone. Uważam jednak, że można tu pokusić się o rozwiązania takie jak choćby te zastosowane w przypadku Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, utworzonego w 1990 roku w celu wspierania gospodarki rynkowej w Polsce. Tam była zgoda, aby osoby zarządzające funduszem podjęły pewne ryzyko inwestycyjne i skończyło się to wielkim sukcesem. Pytanie czy nie możemy przekazać części środków publicznych – tak jak w korporacjach – na rzecz inwestowania w vc – powiedział Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Warsztaty są kontynuacją idei, jaka narodziła się podczas spotkania Prezydenta Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami środowiska venture capital z Doliny Krzemowej, związanych z Stanford University i US-Polish Trade Council(USPTC).

PARP przyczynia się do powstawania coraz większej liczby inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii umożliwiających kontakt nauki z biznesem. W specjalnym numerze miesięcznika Proseed Bożena Lublińska-Kasprzak przekazuje pozytywne wnioski z realizacji działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które jest połączeniem działalności związanej z transferem technologii z finansowaniem typu seed capital. Celem tego działania jest tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw na bazie między innymi spin-off oraz spin-out. Wśród beneficjentów tego działania jest wiele instytucji działających w środowisku akademickim.

Reklamy