Aktualności Know How

RODO co nowe przepisy oznaczają dla pracodawców?

RODO to rozporządzenie o ochronie danych, które wejdzie w życie w maju 2018 roku. Już teraz nowe przepisy zmuszają wielu przedsiębiorców do zmiany dotychczasowych procedur i modernizacji swoich działalności.

RODO to unijne rozporządzenie, które zmieni dotychczasowe reguły polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Celem regulacji przyjętej przez Parlament Europejski jest ujednolicenie przepisów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co ma przełożyć się na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa obywateli UE. Nie zastosowanie się do nowych wytycznych może poskutkować ogromnymi karami finansowymi dla firm. Tymczasem wielu przedsiębiorców nadal nie wie, jakie nowe obowiązki ich czekają.

Co się zmieni

RODO nakłada na firmy istotne zmiany w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych. Najnowsze regulacje wprowadzają spore zmiany informacyjne już na etapie samego pozyskiwania danych. Przedsiębiorca, czyli administrator danych, zostanie zobowiązany do informowania konsumentów o celu gromadzenia tego typu informacji, przewidywanym okresie ich przechowywania oraz zamiarze ich udostępnienia innym podmiotom. Najnowsze prawo znacząco poszerza także możliwości obywateli w zakresie administrowania swoimi danymi, np. poprzez wprowadzenie prawa do bycia zapomnianym, możliwości przeniesienia danych czy ograniczenia profilowania.

Do maja 2018 roku firmy administrujące danymi będą musiały wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz nowe obowiązki raportowania wycieków. Każdy potencjalny wyciek danych osobowych firma będzie musiała zgłosić odpowiedniemu organowi w ciągu 72 godzin od chwili wykrycia tego typu zdarzenia.

Czy stać Cię na kary

Unia Europejska dobrze zadbała o zobligowanie przedsiębiorców do przestrzegania zaplanowanych zmian prawnych. Każda firma, która nie zastosuje się do nowych wytycznych, będzie musiała liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci kar finansowych. Ich maksymalna kwota może wynosić nawet 20 milionów euro lub opłatę w wysokości 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Unijna motywacja do wprowadzenia i przestrzegania proponowanych zmian sprawdza się już teraz. Wielu pracodawców od kilku miesięcy pracuje nad modernizacją swojej działalności w taki sposób, by proces zarządzania danymi odpowiadał nowym wytycznym. Firmy mają na to czas do 25 maja 2018 roku.

 

źródło obrazka; [ internet ]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com