Reklamy
Aktualności Finanse

Rosnące opóźnienia w płatnościach na rzecz firm w USA jako konsekwencja pogarszających się warunków ekonomicznych

Grupa Euler Hermes, światowy lider w dziedzinie ubezpieczeńnależności, opublikowała kwartalny Wskaźnik Zachowań Płatniczych (PBI – Payment Behaviour Index), który wskazuje na znaczący wzrost opóźnień w płatnościach na rzecz firm ze strony ich klientów. Wskaźnik ten – dla którego wartość 50 oznacza średni wynik w zakresie zachowań płatniczych – spadł znacząco (o 6,4 punktów z 67,2 do 60,8) w ciągu ostatnich czterech kwartałów kończących się w IV kw. 2015 r. Tendencja ta wskazuje na większą częstość występowania należności przeterminowanych, co stanowi logiczną konsekwencję wolniejszego tempa wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych w IV kwartale 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Silnie skorelowany ze wzrostem PKB wskaźnik PBI został opracowany na podstawie wewnętrznych informacjiEuler Hermes dotyczących niezapłaconych należności uzyskanych od ubezpieczających. Euler Hermes prognozuje utrzymanie wzrostu PKB w USA w 2016 roku na umiarkowanym poziomie 2,3% ze względu na słabą kondycję gospodarki światowej.

„Obecna sytuacja finansowa zmusiła amerykańskie banki do zaostrzenia warunków udzielania kredytów, co utrudnia i zwiększa koszty uzyskiwania kredytów i finansowania działalności przedsiębiorstw”, wyjaśnia Dan North, główny ekonomista Euler Hermes North America. „Te obostrzone warunki kredytowania już przyczyniły się do opóźnień w płatnościach. Firmy zaczęły uciekać się do późniejszego regulowania rachunków w celu utrzymania przepływu środków pieniężnych. Jeśli sytuacja utrzyma się, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku bieżącym będziemy świadkami wzrostu liczby bankructw.”


Źródło: IHS, BEA, Euler Hermes

Perspektywa wzrostu liczby bankructw w USA?

Z historycznego punktu widzenia zaostrzenie warunków udzielania kredytów było zawsze skorelowane ze wzrostem bankructw na terenie USA. Ponadto firmy realizują inwestycje w wolniejszym tempie, a ich rzeczywiste zyski kurczą się, powodując zwiększoną presję na przedsiębiorstwa. Dlatego Euler Hermes spodziewa się, że w 2016 roku liczba bankrutujących w USA firm wzrośnie o 3 procent po sześciu latach spadków z rzędu.


Źródło: IHS, Rezerwa Federalna, sądy amerykańskie, Euler Hermes

Polski eksport do USA w obliczu potencjalnego wzrostu liczby bankructw?

„Euler Hermes w Polsce odnotował w 2015 roku wzrost wartości zleceń windykacyjnych o 39% w odniesieniu do odbiorców z USA, co jest świadectwem dynamicznego wzrostu eksportu na ten rynek” – mówi Grzegorz Hylewicz, dyrektor windykacji w Euler Hermes. „Posiadamy w USA własny oddział, tak więc mamy duże doświadczenie na tamtejszym rynku i obsługujemy liczne grono eksporterów z Polski. Rynek USA jest specyficzny pod kątem odzyskiwania należności – w porównaniu do Europy bardzo wysokie są koszty sądowe. Kolejnym utrudnieniem jest bardzo duże zróżnicowanie procedur, terminów (np. przeterminowania wierzytelności – od 2 do 10 lat) i wszelkich kwestii związanych z obrotem gospodarczym w poszczególnych stanach. Strategia w odzyskiwaniu należności w Stanach Zjednoczonych zależy więc nierzadko w większym stopniu od miejsca, w którym zarejestrowany jest odbiorca, a nie od branży, w której działa. Pomocna jest za to możliwość skorzystania z procedury federalnej dla spraw o wartości przekraczającej 50 tys. dolarów.

Perspektywa

W 2016 roku Euler Hermes spodziewa się kontynuacji stagnacji popytu na poziomie globalnym, niskich cen surowców i niewielkich zamówień na maszyny. Przedsiębiorstwa sektora metalurgicznego i maszynowego stoją w obliczu poważnego obciążenia finansowego pod wpływem czynników takich jak:

Słaby popyt globalny

Gwałtowny spadek zamówień na rury i maszyny ze strony firm naftowych oraz
Silny dolar, który obniża konkurencyjność i powoduje falę taniego importu, z którym trudno rywalizować.

„Mimo że w ciągu ostatnich tygodni kurs dolara odnotował niewielki spadek, nie spodziewamy się, że spadnie on na tyle, by zwiększyć eksport lub zmniejszyć konkurencję ze strony taniego importu,” powiedział North. „Z drugiej strony, możemy spodziewać się poprawy w amerykańskim przemyśle spożywczym oraz silnego wzrostu w sektorze motoryzacyjnym ze względu na wzrost sprzedaży pojazdów w wyniku niskich cen benzyny.”

Euler Hermes

Reklamy