Aktualności

Rusza nabór wniosków do programu Bon na innowacje

8.2 ostatni nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach VI edycji “Programu Bon na innowacje”. Otrzymane wsparcie będzie mogło być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to 6 745 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 16.30.

Adresatami programu są mikro i mali przedsiębiorcy, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu “Bon na innowacje”, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach “Programu Bon na innowacje”, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Dokumentacja dla Programu Bon na innowacje

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com