Reklamy
Aktualności Startupy

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących e-biznesu

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zakładają one m.in., że firmy świadczące usługi online będą musiały podawać dane pozwalające klientom na szybki kontakt z nimi.

Sprzedający w Internecie będą mieli obowiązek podawania, oprócz adres e-mail, również innych danych umożliwiających szybki i bezpośredni kontakt, np. numer telefonu. Do kategorii tej zaliczane będą także formularze online. Projektowana nowelizacja będzie zawierać również regulacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne, szczególnie niewidome i słabowidzące.

Ponadto projekt przewiduje, że usługodawcy będą musieli zapewnić klientom możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także umożliwić dokonanie ich korekty przed ostatecznym wysłaniem. Założenia projektu obejmują również kwestie informacji handlowej, w tym niechcianych wiadomości e-mail, SMS i MMS. Nowelizacja ma uregulować kwestie wyłączenia odpowiedzialności usługodawców, będących pośrednikami w przekazywaniu danych. Projekt ma uregulować procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Zakłada się stworzenie szybkiego mechanizmu umożliwiającego uprawnionemu bądź usługodawcy obronę swych praw, przed rozpoczęciem drogi sądowej.

Reklamy