Aktualności Startupy

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących e-biznesu

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zakładają one m.in., że firmy świadczące usługi online będą musiały podawać dane pozwalające klientom na szybki kontakt z nimi.

Sprzedający w Internecie będą mieli obowiązek podawania, oprócz adres e-mail, również innych danych umożliwiających szybki i bezpośredni kontakt, np. numer telefonu. Do kategorii tej zaliczane będą także formularze online. Projektowana nowelizacja będzie zawierać również regulacje dotyczące korzystania ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne, szczególnie niewidome i słabowidzące.

Ponadto projekt przewiduje, że usługodawcy będą musieli zapewnić klientom możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także umożliwić dokonanie ich korekty przed ostatecznym wysłaniem. Założenia projektu obejmują również kwestie informacji handlowej, w tym niechcianych wiadomości e-mail, SMS i MMS. Nowelizacja ma uregulować kwestie wyłączenia odpowiedzialności usługodawców, będących pośrednikami w przekazywaniu danych. Projekt ma uregulować procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Zakłada się stworzenie szybkiego mechanizmu umożliwiającego uprawnionemu bądź usługodawcy obronę swych praw, przed rozpoczęciem drogi sądowej.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com