Reklamy
Aktualności Gospodarka

Rzeczywistość po zmianach

Z początkiem 2016 nastąpiły kluczowe zmiany w gospodarowaniu osadami ściekowymi. Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia, nakazują ich natychmiastowe przetworzenie lub spalenie – w innym przypadku, firmy wytwarzające tego typu odpady, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi. O tym jak radzą sobie spółki wodno – ściekowe w nowej rzeczywistości, oraz jaki wpływ mają najnowsze regulacje prawne na środowisko naturalne w Polsce opowiada Przemysław Weremczuk – prezes działającej na rynku gospodarkiodpadami, wrocławskiej spółki Geotrans.

Rzeczywistość po zmianach

Unijne dyrektywy obowiązujące od początku 2016 skutecznie zmobilizowały samorządy do działania w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Sytuacja w branży wodno-kanalizacyjnej ulega poprawie – obiekty są modernizowane, powstają nowoczesne suszarnie oraz spalarnie. Przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi jeszcze wiele wyzwań zarówno natury ekologicznej jak i ekonomicznej. Ilość osadów ściekowych systematycznie wzrasta – szacuje się, że obecnie powstaje ich nawet 900 tysięcy ton rocznie, z czego 600 tysięcy ton pochodzi ze strefy komunalnej. Ma na to wpływ ciągle rozbudowywanie siecikanalizacyjnych i powstawanie nowych oczyszczalni ścieków. Dlatego też przetworzenie osadów stanowi coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorstw wodno-ściekowych. Taka ilość surowca, wymagająca natychmiastowego zagospodarowania wpływa na rozwój skali działalności firm zajmujących się przetwarzaniem produktów ubocznych oczyszczania ścieków. Przykładem może być wrocławska spółka Geotrans, która obecnie świadczy swoje usługi w tym zakresie w pięciu województwach w Polsce.

Osad ściekowy – surowiec z potencjałem

Osady ściekowe to produkt uboczny powstający w wyniku oczyszczania ścieków. Odpowiednio zagospodarowany, staje się cennym surowcem zarówno w branży energetycznej jak i w rolnictwie. Praktykowane do tej pory składowanie tego typu odpadów na wysypiskach było wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw wodno-ściekowych, natomiast stanowiło obciążenie dla środowiska naturalnego. Nowe przepisy narzucone przez Unię Europejską zmuszają wytwórców osadów ściekowych do ich utylizacji, a jednocześnie wykorzystania potencjału, jaki tkwi w tym surowcu.

Zasoby energetyczne osadów ściekowych

Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczna obróbka. Osuszanie, a następnie spalanie surowca pochodzącego z oczyszczalni ścieków, to doskonałe rozwiązanie, które jestkorzystne dla środowiska naturalnego. Produktem ubocznym tego procesu jest energia, którą z powodzeniem można wykorzystać ponownie, na przykład do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Dzięki temu, że surowiec ten składa się głownie z biomasy, powstająca energia jest neutralna pod względem CO2, czyli przyjazna dla atmosfery. Osady ściekowe charakteryzują się wysoką kalorycznością – ich wartość opałowa jest zbliżona do tej, którą posiada muł węgla brunatnego czy drewno opałowe, natomiast w porównaniu z innymi paliwami, osady posiadają również duże ilości siarki pierwiastkowej. Z uwagi na ogromny potencjał energetyczny tego surowca, przewiduje się, że utylizacja termiczna stanie się najpopularniejszym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych.

Osady ściekowe źródłem substancji organicznych

Osady ściekowe, po ustabilizowaniu , są również wykorzystywane w rolnictwie oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych . Produkty uboczne oczyszczania ścieków, są źródłem składników mineralnych, a w szczególności azotu, fosforu, wapnia oraz potasu, dzięki czemu poprawiają strukturę gleby oraz jej aktywność biologiczną, a co za tym idzie, wpływają na prawidłowy rozwój roślin. Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają na uzyskanie maksymalnej wartości użytkowej odpadu. Osady ściekowe są poddawane stablizacji, czyli tzw. uszlachetnieniu, dzięki czemu zanieczyszczenia nie przedostają się do środowiska naturalnego. Obowiązujące obecnie przepisy są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o skład osadów ściekowych oprzeznaczeniu rolniczym. Zmiany w prawie nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, natomiast nie wykluczają całkowicie stosowania osadów w rolnictwie. Taki sposób zagospodarowania tego typu odpadów ma ogromny potencjał i z powodzeniem sprawdza się w wielu krajach europejskich. Jest to ekonomiczna metoda, co jest bardzo ważne przy systematycznie wzrastającej ilości ścieków w Polsce.

Nowe przepisy – ulga dla środowiska

Najnowsze zmiany prawne, choć są uciążliwe dla samorządowców i dla wytwórców osadów ściekowych, z pewnością przyniosą wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Likwidacja wysypisk to wielkie przedsięwzięcie, które znacząco wpłynie na jakość polskiego ekosystemu, natomiast ponowne wykorzystanie osadów ściekowych w długofalowych skutkach przyniesie wiele gospodarczych korzyści.

Spółka Geotrans

Reklamy