Reklamy
Aktualności

Sare utrzymuje tempo wzrostu – 0,5 mln zł zysku netto w 2013 roku

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy SARE za ostatni kwartał 2013 wyniósł prawie 29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa w 2013 roku osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 490 tys. złotych przy 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto jest porównywalny z poprzednim rokiem.

Przychody Grupy SARE w 2013 roku były natomiast o 67% wyższe niż w 2012. Do Grupy dołączyły kolejne spółki zależne Teletarget Sp. z o.o. i Salelifter Sp. z o.o. Grupa jest obecna ze swoimi usługami w 35 krajach świata.

Salelifter działa w branży generowania targetowanych leadów dla marketingu i sprzedaży. Teletarget to świeżo powołana spółka, w ramach której w październiku 2013 ruszyło call center realizujące procesy telemarketingowe na zlecenie.

– Ogromny nacisk kładziemy na sprzedaż i tym samym na udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych. Wprowadziliśmy kolejne integracje i nowe funkcje w systemie, co nie byłoby możliwe bez dobrze wykwalifikowanego zespołu, dlatego zatrudniamy i szkolimy dołączających do nas pracowników – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE S.A.

Pełny raport za IV kwartał 2013 roku znajduje się na stronie SARE S.A.

Reklamy