Reklamy
Aktualności

SocHack:Edukacja – "dobre" hakowanie na rzecz edukacji

Temat przewodni wydarzenia związany jest z poprzedzającym je Tygodniem Otwartej Edukacji. Hakaton edukacyjny jest drugim wydarzeniem organizowanym pod szyldem Sochacku – nieformalnej inicjatywy osób i organizacji, promujących wykorzystywanie nowych technologii w działalności społecznej. W grudniu 2011r. Sochack zorganizował pierwszą polską odsłonę globalnego społecznego hakatonu poświęconego tworzeniu technologicznych rozwiązań dla problemów społecznych – Random Hacks of Kindness.

Co będzie się działo?
Formuła zakłada spotkanie dwóch stron: technicznej (informatyków, deweloperów, specjalistów od telekomunikacji i nowych mediów) i społecznej (osób bądź organizacji zaangażowanych w działania o charakterze eudkacyjnym). W trakcie dwóch dni obie strony definiują problemy i potrzeby z obszaru edukacji, które może pomóc rozwiązać technologia i wspólnie pracują nad sposobami ich rozwiązania, a wreszcie nad ich materializacją w postaci kodu programistycznego. Grupy projektowe będą mogły skorzystać ze wsparcia mentorów – ekspertów w zakresie rozwiązań technologicznych, tematyki edukacyjnej oraz design thinkingu, uznanej metody definiowania problemów i projektowania rozwiązań. Efektem dwudniowego spotkania są strategie i plany działania, prototypy lub gotowe projekty – portale, programy, aplikacje itd.
Z projektami powstałymi podczas poprzedniego hakatonu w grudniu 2011r. można zapoznać się na stronie inicjatywy – sochack.pl/rhok2011. Były wśród nich m.in. aplikacja mobilna pozwalająca monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, system zamówień dla kooperatyw spożywczych, projekt mechanizmu łączenia wolontariuszy i potrzebujące ich pomocy osoby walczące z nowotworem.

W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba posiadająca umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia rozwiązań technologicznych lub zajmująca się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną (przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i in.). Można przyjść z własnym pomysłem i skompletować zespół, który pomoże go urzeczywistnić lub przyłączyć się na miejscu do którejś z drużyn i zaoferować jej swoje umiejętności i wsparcie. Wystarczy zarejestrować się wcześniej na stronie www.sochack.evenea.pl.

Gdzie i kiedy: 17-18 marca, Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ulicy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie

Więcej informacji www.sochack.pl/edukacja2012.

Reklamy