Reklamy
Aktualności

Co sprawia, że Norwegowie tak chętnie kupują samochody elektryczne?

Zwolnienie z podatku akcyzowego w chwili zakupu samochodu elektrycznego jest instrumentem, który w Norwegii – będącej światowym liderem w sprzedaży takich pojazdów per capita – ma największy wpływ na przekonanie klientów do nabycia samochodów, których akumulator można naładować z gniazdka elektrycznego. Kolejnym czynnikiem – dla co drugiego użytkownika takich samochodów – jest możliwość darmowego korzystania z płatnych dróg.

Korzyści finansowe oferowane właścicielom samochodów elektrycznych sprawiły, że Norwegia jest krajem o największej  flocie takich pojazdów per capita na świecie. Jednak, zdaniem naukowców, aby znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez ruch uliczny, na drogach potrzebnych jest o wiele więcej samochodów o zerowej emisji.

W związku z tym największa w Skandynawii organizacja badawcza – SINTEF i norweska firma Enova współpracują w celu analizy danych uzyskanych w ankiecie przeprowadzonej w 2014 roku przez Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych wśród swoich członków w celu stwierdzenia, które instrumenty są najbardziej cenione przez osoby kupujące samochody elektryczne. (Enova jest spółką publiczną należącą do norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii, które ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi na rzecz ograniczenia zużycia i zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.)

Ankieta nie zawierała żadnych pytań dotyczących tego, czy stan klimatu lub środowiska naturalnego są istotne dla posiadaczy takich samochodów. Jednak zdaniem pracującej dla SINTEF badaczki Kristin Ystmark Bjerkan, udzielone odpowiedzi mówią bardzo wiele o działaniach, które będą sprzyjać sprzedaży samochodów elektrycznych w Norwegii.

„W oparciu o to, co zobaczyliśmy, doradzamy, aby kontynuowane były dotychczasowe działania. Mam na myśli wykorzystanie środków krajowych zmniejszających koszty codziennego użytkowania takich pojazdów oraz powiązanie tych działań z instrumentami zmniejszającymi niedogodności i zapewniającymi korzyści w zakresie codziennego poruszania się samochodem”, mówi Bjerkan.

Najważniejszym czynnikiem jest niska cena

Posiadacze samochodów elektrycznych w Norwegii czerpią ogromne korzyści z szeregu wdrożonych działań, mających na celu propagowanie tej formy transportu; są to: zwolnienie z podatku od zakupu i VAT-u, niskie roczne koszty użytkowania, darmowe korzystanie z płatnych dróg, darmowe parkowanie, dostęp do buspasów oraz bezpłatne korzystanie z krajowych promów.

„W ankiecie udzielono dwóch głównych odpowiedzi. Nie jest zatem zaskoczeniem, że jako największą korzyść respondenci wskazują ogromne oszczędności finansowe przy zakupie. Jednak widzimy też, że działaniami, które sprawdzają się w równej mierze, są kontrowersyjne i w pewnym stopniu krytykowane korzyści oferowane lokalnie”, mówi Bjerkan.

… ale dla wielu Norwegów znaczenie mają oszczędności na płatnych drogach

Dwie trzecie posiadaczy samochodów elektrycznych, którzy wzięli udział w ankiecie, wskazało zwolnienie z podatku VAT i podatku od sprzedaży jako istotny czynnik wpływający na decyzję o nabyciu tego typu samochodu. Żadna inna kombinacja odpowiedzi nie występowała częściej. Jednocześnie prawie połowa ankietowanych jako jeden z istotnych czynników podała darmowe korzystanie z płatnych dróg.

Zaledwie 20 procent uczestników ankiety stwierdziło, że tylko jeden czynnik był wystarczający, aby skłonić ich do zakupu samochodu elektrycznego. Jedna trzecia tej grupy stwierdziła, że ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie było zwolnienie z opłat drogowych, natomiast jedna piąta, że była to możliwość korzystania z buspasów.

Władze miast często krytykowane

Ze względu na większą liczbę samochodów elektrycznych, rosnącą presję na system transportu w miastach i rywalizację między samochodami elektrycznymi i transportem publicznym, korzyści oferowane przez władze lokalne są od pewnego czasu przedmiotem burzliwej debaty.

Jednak opracowana przez naukowców ankieta pokazuje, że to właśnie te działania okazują się największą zachętą na określonych obszarach geograficznych.

„Niektórzy twierdzą, że swobodny dostęp do buspasów i darmowe korzystanie z płatnych dróg to nadzwyczajne korzyści dla małej grupy uprzywilejowanych. Jednak pokazuje to, że te instrumenty są ważne dla potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych w dwóch największych miastach w kraju”, mówi  Bjerkan.

Możliwość korzystania z buspasów była bardziej istotnym czynnikiem w gminach otaczających Oslo niż gdzie indziej. W Trondheim to samo zjawisko dotyczy zwolnienia z opłat na płatnych drogach.

SPCC.pl

Reklamy