W 2012 roku do funduszu StartMoney zgłosiło się 150 projektów, z których 18 korzystało lub korzysta aktualnie z preinkubacji. Pierwszą inwestycją jest Freeky Games - firma produkująca gry na konsole PlayStation. Nabór pomysłów prowadzony jest w trybie ciągłym. StartMoney łącznie zainwestuje 8,5 mln zł. Na jeden pomysł fundusz przeznacza maksymalnie 200 tys. euro.

Zobacz również