Reklamy
Aktualności Gospodarka

Światowa gospodarka zagrożona zmianą klimatu

Postępująca zmiana klimatu będzie miała coraz większy wpływ na życie na ziemi. Spowodowana zarówno działaniem człowieka, przede wszystkim emisją dwutlenku węgla do atmosfery, jak i czynnikami naturalnymi – stała się w obecnym dziesięcioleciu niezaprzeczalnym faktem. Eksperci wzywają polityków, by w swoich działaniach zaczęli brać pod uwagę przyszłe skutki podwyższenia temperatury na ziemi.

– Te zmiany będą determinowały to, w jaki sposób będziemy się rozwijali i jak będzie się rozwijała gospodarka – powiedział serwisowi eNewsroom Michał Kobosko, szef polskiego oddziału Atlantic Counsil – Najistotniejszym problemem, przed którym staniemy w przyszłości, będą ruchy ludów i migracje. Życie na wielu terenach stanie się niemożliwe, ze względu na zbyt wysoką temperaturę lub podwyższenie poziomu wód. Całe społeczeństwa zaczną migrować, w poszukiwania miejsca do życia. Na takie zmiany powinny już teraz przygotowywać się wszystkie państwa na świecie. Musimy się zastanowić, jak zmienić sposób funkcjonowania gospodarek i społeczeństw, by odpowiedzieć na takie ryzyko – podkreślił Kobosko.

Reklamy