Aktualności

Światowy Barometr Kradzieży w Handlu Detalicznym

SEO sklep internetowy
  • Globalny koszt przestępstw w handlu detalicznym w latach 2014–2015 osiągnął wartość 214,3 miliarda USD.
  • Europa jako jedyny region miała najniższe procentowo straty względemsprzedaży spośród pozostałych.
  • Wyniki badań wskazują, że straty powstające w europejskim handlu detalicznym kosztują średnio 351 USD rocznie każde gospodarstwo domowe.
  • Polska zajmuje wysoką 4 pozycję wśród krajów o najniższym odnotowanym poziomie strat w handlu detalicznym mimo zmniejszonych o 25% budżetów i najniższych wydatków na zapobieganie stratom.
  • O 28% zwiększył się koszt kradzieży w handlu detalicznym w polskich placówkach handlowych.

Wyniki badań zamieszczone w najnowszym wydaniu Barometru, opracowane na podstawie ankiet rozesłanych do przedstawicieli sieci handlowych na całym świecie, wskazują, że straty spowodowane przez nieuczciwych klientów, pracowników lub dostawców oraz błędy administracyjne i logistyczne, zmalały w Europie z poziomu 1,02% sprzedaży w 2013-2014 do 0,96% w 2014-2015. W ujęciu globalnym odnotowano jednak znaczny wzrost strat w analogicznych okresach z 0,94% do 1,42%.

Detaliści w Europie zwrócili uwagę, że mimo niesprzyjających warunków w handlu ogólnoświatowym i ograniczonych inwestycji w zakresie rozwiązań zapobiegających stratom udało im się powstrzymać wzrost strat a nawet, w niektórych krajach, odwrócić tendencję.

Polska, mimo najniższych w Europie wydatków na działania prewencyjne i ograniczonych o 25% budżetów na ten cel, uplasowała się na chlubnej 4 pozycji wśród krajów o najniższym poziomie strat w handlu detalicznym. Tylko Norwegia, Szwajcaria i Francja mogły poszczycić się mniejszymi wskaźnikami. Ponadto, dzięki wysiłkom detalistów i poczynionym wcześniej inwestycjom w nowoczesne technologie, w tym RFID, oraz w szkolenia personelu udało się zatrzymać wzrost strat. Odnotowano jednak, w stosunku do poprzedniego okresu badawczego, wzrost o 28% kosztów kradzieży z poziomu 0,92% w latach 2013-2014 do 1,18% w 2014-2015.

Straty w handlu detalicznym miały swoje bezpośrednie przełożenie na skutki społeczne. W Polsce każde gospodarstwo domowe obarczone zostało „podatkiem” w wysokości prawie 354 zł (112 USD) rocznie podczas gdy średnia europejska oscylowała w okolicach 351 USD.

Barometr został opracowany przez The Smart Cube oraz Erniego Deyle, specjalistę w zakresie zapobiegania stratom w handlu, dzięki wsparciu finansowemu Checkpoint Systems. Informacje uzyskano na podstawie pogłębionych badań telefonicznych oraz pisemnych ankiet, które swym zasięgiem objęły ponad 200 detalistów prowadzących działalność w 24 krajach, reprezentujących sprzedaż na poziomie 1 biliona USD w latach 2014-2015.

Sezonowość kradzieży

Europejscy uczestnicy ankiet wskazali, że najniższe straty odnotowali jesienią oraz wiosną, które jednak ulegało wzrostowi w czasie wyprzedaży, a najwyższe w zimie, szczególnie w okresie przedświątecznym. Podobna tendencję zaobserwowano w pozostałych badanych regionach. Wyjątkiem jest Azja z Pacyfikiem, gdzie największe straty rejestruje się w lecie.

Straty wg branż

Najwyższy poziom strat w Europie w okresie 2014–2015 odnotowały apteki i drogerie (2,25%), sprzedawcy biżuterii i zegarków (1,66%) oraz domy towarowe (1,47%). Sklepy ogólnospożywcze (0,20%), inni sprzedawcy towarów niespożywczych (0,62%) oraz markety elektroniczne (0,79%) były na drugim końcu stawki rejestrując najniższe poziomy strat. Również w ujęciu globalnym apteki i drogerie są w czołówce pokrzywdzonych (1,99%) jednak tuż za nimi plasują się sklepy odzieżowe (1,80%) przesuwając sprzedawców biżuterii i zegarków na trzecią pozycję (1,73%). Najniższe straty odnotowują natomiast sklepy zoologiczne (0,48%), hurtownie dla posiadaczy kart członkowskich (0,77%) i perfumerie (0,80%).

Nieuczciwi pracownicy i klienci

W polskich placówkach handlowych głównym powodem strat w handlu są niestety nieuczciwi klienci, którzy powodują aż 50% (średnia europejska) strat podczas gdy nieuczciwi pracownicy niemal 34% co plasuje ich w czołówce najmniej uczciwych w Europie. Pocieszającym jest fakt, że straty administracyjne i niewynikające z przestępstw są na najniższym europejskim poziomie.

Wśród kradzieży sklepowych poważnym problemem są zorganizowane grupy przestępcze, których aktywność powoduje znaczące straty. Sprzyjają im ograniczone inwestycje w rozwiązania chroniące produkty przed kradzieżami, łatwość odsprzedaży skradzionych przedmiotów w handlu elektronicznym i postrzeganie kradzieży sklepowych jako czynów o niskiej szkodliwości społecznej.

Produkty najbardziej narażone na kradzież

Złodzieje sklepowi oraz nieuczciwi pracownicy obierają sobie za cel produkty w małych opakowaniach, stosunkowo łatwe do ukrycia, których późniejsza odsprzedaż jest wyjątkowo prosta i szybka. Najczęściej kradzionymi produktami były elektronarzędzia, akcesoria mobilne i modowe, baterie, alkohole oraz golarki.

W branży odzieżowej najczęstszym łupem złodziei w ujęciu globalnym padało obuwie. Niemniej w Europie niechlubny prym przypadł akcesoriom modowym. W kategorii żywność i napoje najchętniej kradzionym towarem były wina i wyroby spirytusowe – czasem konsumowane jeszcze na terenie sklepu. Spośród innych często kradzionych towarów wskazano kosmetyki do makijażu, smartfony, baterie oraz sery.

Zdaniem Erniego Deyle „Tegoroczne wyniki badań podkreślają trwałe czynniki mające bezpośredni wpływ na poziom strat i zmniejszenie zyskowności przedsięwzięć prowadzonych przez detalistów. Jeżeli, mimo zwrócenia większej uwagi na wszystkie aspekty problemu strat nie poczynią odpowiednich inwestycji w strategie, narzędzia i szkolenia zapobiegające ich powstawaniu, mogą nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Wyrażamy nadzieję, że wyniki tego raportu pomogą im zrozumieć złożoną problematykę strat w handlu oraz odnaleźć efektywne sposoby na osiągnięcie zamierzonych celów.”

Michał Wesołowski, Sales Manager Central Europe w Checkpoint Systems zauważa, że „Detaliści coraz chętniej stosują rozwiązania w oparciu o technologię RFID, która oprócz ochrony towarów przed kradzieżą umożliwia ich monitorowanie na każdym etapie łańcucha dostaw co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie przychodówdetalistów i zwiększenie satysfakcji konsumentów.”

„Już czternasty rok z rzędu publikujemy jedyne w swoim rodzaju badania statystyczne o zasięgu globalnym,” – zaznaczył Per Levin, Prezes Merchandise Availability Solutions w Checkpoint Systems. – „Walka z rosnącymi stratami wymaga od detalistów spojrzenia na problem strat z szerszej perspektywy, zaangażowania całej organizacji, na każdym jej poziomie oraz aktywnej współpracy w dostawcami i partnerami handlowymi. Wykorzystując odpowiednie rozwiązania technologiczne, zasoby ludzkie i procesy mogą skutecznie poprawićdostępność towarów w placówkach handlowych zwiększając tym samym zadowolenie klientów i zyskowność sprzedaży”

Rozwiązania obniżające straty

Wyniki najnowszych badań wskazują, że w ponad połowie z badanych europejskich krajów detaliści zredukowali inwestycje w rozwiązania zapobiegające stratom. Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać. W Portugalii, gdzie redukcja wyniosła ponad połowę dotychczasowych wydatków zaobserwowano niemal natychmiastowy 13% wzrost poziomu strat.

W okresie 2014-2015 najczęściej stosowanymi środkami do zapobiegania stratom w sklepach były monitoring CCTV/DVR (72%), pracownicy ochrony (59%) oraz alarm w połączeniu z monitoringiem (52%).

Produkty najczęściej zabezpieczano z wykorzystaniem elektronicznych systemów antykradzieżowych (EAS, 78%), specjalistycznych rozwiązań typu pająki i przezroczyste pudełka (46%) oraz zabezpieczenia kabelkowe ekspozycji (28%).

Checkpoint Systems

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com