Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Szkolenia: zdobądź kasę na ekoinnowacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na trzydniowe warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych do Instrumentu finansowego LIFE+. Szkolenia odbędą się w dniach 3-5.07.2012 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Instrument Finansowy LIFE+ w ramach II komponentu „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” wspiera projekty, które przewidują innowacyjne rozwiązania dla ważnych problemów związanych ze środowiskiem.

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z wymaganiami dla przygotowywanych projektów LIFE oraz sposobem wypełniania wniosków aplikacyjnych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych komponentów. Podczas spotkań zostanie również zaprezentowane funkcjonowanie i obsługa nowego narzędzia „eProposal”, za pośrednictwem, którego beneficjenci zobowiązani są składać wnioski do programu w naborze 2012. Ponadto, planowane jest omówienie formularza wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektu.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie NFOŚIGW.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 29 czerwca 2012 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Reklamy