Reklamy
Aktualności Biznes

TechnoBoard: posiadł moc Saurona i biomasy [akt.]

Nowe spółki są aktualnie w organizacji, zostały dla nich złożone wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a start ich działalności na rynku planowany jest na czerwiec (Standard Trade) i sierpień br. (SauronSystem).

SauronSystem
Innowacyjne narzędzie do kontroli, monitorowania oraz oceny pracowników, działające w technologii przetwarzania w chmurze. System oferuje monitorowanie aktywności pracownika z dowolnego komputera z internetem – mierzona jest jego aktywność w ciągu godzin pracy, badane są używane programy i odwiedzane serwisy internetowe. Pracodawca może mieć dostęp do panelu danych z każdego miejsca na świecie, także z urządzeń mobilnych lub poprzez aplikację w serwisie Facebook. Pracodawca ma możliwość zablokowania wybranych stron internetowych lub programów. Narzędzie umożliwia lokalizację nielegalnych plików. System generuje codzienne raporty PDF, a dane przedstawiane są w czasie rzeczywistym. Dzięki SauronSystem możliwe jest zwiększanie efektywności pracy w firmach, obniżanie kosztów, a także opracowywanie dopasowanych do potrzeb pracowników systemów motywacyjnych. System jest dopasowany do najnowocześniejszych standardów, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych.

Standard Trade
Platforma przeznaczona do handlu biomasą, która jest odpowiedzą na zapotrzebowanie rynku związanego uporządkowanie rynku biomasy. Umożliwia zawieranie szybkich i bezpiecznych transakcji pomiędzy firmami energetycznymi (elektronie, ciepłownie) a dostawcami biomasy (pośrednicy, producenci). Platforma udostępnia między innymi funkcje indeksu wiarygodności uczestników handlu, definiowanie własnego asortymentu towarów, składaniu zleceń, realizacja transakcji oraz indeksu cen biomasy. Dzięki Standard Trade możliwy jest dostęp do uczestników rynków zagranicznych takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Szwecja, Dania, Niemcy. Docelowo platforma będzie obsługiwać handel innymi paliwami np. węglem.

Od początku działalności TechnoBoard zainwestował już w kilkanaście spółek, które w krótkich okresach czasu od wejścia na rynek, generują przychody i szybko rozwijają się na swoich rynkach. Część spółek TechnoBoard jest aktualnie przygotowywana do wejścia na rynek NewConnect w celu pozyskania drugiej tury finansowania.

– Inwestujemy w pomysły na e-biznes, które dają perspektywę szybkiego i efektywnego rozwoju. Wspólnie zakładamy spółki, mamy zatem wpływ na ich działalność. Oferujemy nowym e-biznesom wsparcie, nie tylko finansowe – dzielimy się doświadczeniem i wiedzą o rynku, a także sprawdzonymi sposobami, dzięki którym spółki szybko zaczynają generować przychody – mówi Mariusz Sperczyński, Prezes Zarządu TechnoBoard. – W kolejnych krokach bierzemy aktywny udział w pozyskiwaniu inwestorów, między innymi z rynku NewConnect – dodaje.

Aktualizacja:
Otrzymaliśmy właśnie szczegóły dotyczące procentowego udziału inwestorów w spółkach. Oto one:

SauronSystem:

Kapitał zakładowy: 944 000 PLN
Udział projektodawców w kapitale i głosach: 53,09%
W sumie: 501200 PLN (aport + gotówka)

Udział TechnoBoard w kapitale i głosach: 46,91%
W sumie: 442800 PLN

Standard Trade:
Kapitał zakładowy: 554 200 PLN
Udział projektodawców w kapitale i głosach: 51,03%
W sumie: 282800 (aport + gotówka)

Udział TechnoBoard w kapitale i głosach: 48,97%
W sumie: 271400 PLN

Reklamy