Reklamy
Aktualności

Trwa nabór do programu akceleracyjnego dla innowacyjnych przedsiębiorców

Fraunhofer MOEZ, partner Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uruchomił program akceleracyjny skierowany do innowacyjnych przedsiębiorców z Polski, którzy chcą uzyskać wsparcie w wejściu na wybrane rynki europejskie.

Fraunhofer MOEZ pomoże polskim innowatorom znaleźć partnera biznesowego w Europie. Program nosi nazwę GO_GLOBAL.PL i jest inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie ma budżet 10 mln złotych i pozwoli uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dopasowania innowacji do wymagań tego typu rynków oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami.

Program adresowany jest do firm rozwijających produkty lub usługi z branż wysokich i średnio-wysokich technologii.

Przy realizacji przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL partnerami NCBR są także Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council) oraz Plug and Play Tech Center, którzy posiadają swoje siedziby w Dolinie Krzemowej.

Obecnie trwa nabór do II edycji przedsięwzięcia. Zakończy się 11 czerwca br. Więcej informacji uzyskasz na stronie: http://accelerapp.com.

Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa) jest jednym z instytutów wchodzących w skład Towarzystwa im. Fraunhofera, będącego największą w Europie organizacją w obszarze badań stosowanych. Towarzystwo skupia obecnie ponad 80 ośrodków naukowo-badawczych w Niemczech. W instytutach Fraunhofera prowadzone są badania naukowe w takich dziedzinach jak: zdrowie, żywienie, środowisko, bezpieczeństwo, informacja i komunikacja, transport, energia oraz technologia produkcji. Partnerami i zleceniodawcami badań są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe oraz instytucje publiczne.

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© Rido).

Reklamy