Reklamy
Aktualności

Ulga technologiczna: odlicz 50% kosztu innowacji

Kto może skorzystać z ulgi?

Każdy przedsiębiorca, który kupuje nowe technologie w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Mogą to być prawa do programów komputerowych, licencje, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know-how, a także wyniki badań i prac rozwojowych. Technologia nie może być stosowana na świecie dłużej, niż 5 lat i ma umożliwiać wytwarzanie nowych artykułów lub udoskonalanie produktów czy usług.

Firma w rocznym zeznaniu podatkowym może odliczyć od podstawy opodatkowania część wydatków na zakup nowej technologii, nie więcej niż 50%.

Innowacyjność technologii musi być potwierdzona opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Kto jej nie dostanie?

Z ulgi nie mogą skorzystać firmy w specjalnych strefach ekonomicznych, rozliczające się według zasad podatku liniowego oraz te, które na zakup technologii otrzymały środki UE.

O czym pamiętać?

O tym, czy technologia jest innowacyjna nie decyduje kupujący a „niezależna od podatnika jednostka naukowa” – w praktyce uczelnia, stowarzyszenie, jednostka badawczo-rozwojowa. Samemu trzeba znaleźć odpowiednią i uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Innowację należy kupić, nie można jej samemu wypracować. Przepis zniechęca więc do inwestowania we własny R&D.

Reklamy