Reklamy
Aktualności Zdrowie

Usługi opieki domowej – przyszłość starzejącego się społeczeństwa?

W Polsce rośnie odsetek ludzi w podeszłym wieku, w tym takich, którzy wymagają stałej opieki. Równocześnie nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej majętne, przez co popularność zyskuje zlecanie firmom z zewnątrz nie tylko samego prowadzenia domu, ale również kompleksowej opieki nad starszymi i schorowanymi. Na czym polegają tak zwane usługi opieki domowej? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

Polska posiada jedno z najszybciej bogacących się, lecz również i starzejących społeczeństw w Europie. W konsekwencji, z roku na rok rośnie liczba osób starszych i schorowanych, potrzebujących stałej opieki. Jak mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work, z racji niewystarczających pokładów czasowych oraz trudności fizycznych, jak i psychologicznych, często tego typu pomoc staje się zadaniem ponad siły krewnych, co powoduje wzrost popytu na usługi specjalistycznej opieki nad osobami starszymi: „Ze względu na zachodzące procesy ekonomiczne i społeczne w Polsce, zauważalny jest bardzo dynamiczny rozwój usług opieki domowej. Dzięki nim klienci odciążani są od obowiązków związanych z pełnoetatową troską o osoby starsze lub z samym utrzymywaniem domu. Co więcej osoby starsze, kwalifikujące się do umieszczenia w domu opieki społecznej, nie muszą spędzać tam reszty życia. Opiekunowie zapewniają im kompleksową pomoc w ich własnych czterech ścianach, unikając przy tym stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania.”

Alternatywa dla samotności

Opieka domowa jest doskonałą alternatywą dla ośrodków opiekuńczych dzięki możliwości dopasowania harmonogramu oraz warunków współpracy do wymagań seniora lub chorego. Dostarczani opiekunowie mogą wykonywać indywidualnie dopasowane zadania, bez potrzeby stałego zakwaterowania – choć takie rozwiązanie jest również możliwe. Ale czy powyższe usługi wykonywane w Polsce polegają na tym samym, co w Niemczech? „Usługi opieki domowej wykonywane z powodzeniem od wielu lat na Zachodzie nie odbiegają praktycznie od tych, które oferowane są aktualnie w Polsce. Jako, że jesteśmy jednym z państw z najniższym wskaźnikiem dzietności na świecie, obserwowane zmiany demograficzne wskazują na drastyczny wzrost ilości osób u progu starości, co w połączeniu z bogaceniem się naszego społeczeństwa daje podstawy do zwiększenia intensywności rozwoju rynku produktów oraz komercyjnych usług skierowanych do starszych osób.” – wyjaśnia Mariusz Hoszowski.

Opieka domowa – zakres obowiązków

Co konkretnie wchodzi w zakres opieki domowej? „Temat jest bardzo szeroki, ponieważ zależy od indywidualnych potrzeb lub schorzeń podopiecznego. Najczęściej wykonywanymi usługami w ramach opieki domowej jest pomoc w gospodarstwie domowym, czyli na przykład robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, przygotowywanie posiłków, pranie, prasowanie lub po prostu umilanie czasu podopiecznemu w formie rozmów, czytania gazet lub wychodzenia na spacery. Rozwiązywane są także problemy z codziennymi formalnościami, takimi jak odbieranie dokumentów lub wysyłanie poczty. W przypadkach wymagających większego doświadczenia i zaangażowania, obowiązkiem opiekuna jest kontrolowanie zawartości apteczki, podawanie leków, pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej oraz pomoc doraźna w formie dyżurów nocnych lub w nagłych przypadkach takich jak powrót chorego ze szpitala.” – mówi Mariusz Hoszowski.

Usługi opieki domowej świadczone są przez kadrę opiekuńczą, którą najczęściej stanowią kobiety w przedziale wiekowym od 40 do 60 lat. Jak wyjaśnia prezes firmy Smart Work, jest to związane przede wszystkim z dotychczasowym doświadczeniem życiowym takich kobiet, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz gotowością do podjęcia określonych działań, pozwalających na pracę z osobami wymagającymi fachowej opieki oraz na zaangażowanie w ich codzienne funkcjonowanie – „Opieka domowa wymaga dużej odpowiedzialności oraz ciągłego kontaktu z podopiecznym, co wiąże się z trudnościami zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi – i często sama pracowitość i empatia nie są tu wystarczające. Dlatego też więcej młodych osób jest chętnych do podjęcia się opieki tylko nad domem, niż nad osobą starszą.”

Rosnąca dysproporcja między grupą osób starszych a młodych w Polsce zdaje się wskazywać na perspektywy rozwoju dla nowego, popularnego zawodu – opiekuna osób starszych. Potwierdza to również Prezes firmy Smart Work: „Patrząc na sytuację na zachodzie Europy (zwłaszcza w Niemczech) i ogromny deficyt siły roboczej w branży opieki domowej w tamtych rejonach można śmiało twierdzić, iż popyt na usługi będzie bardzo dynamiczne rósł. Dzięki świadomości prawidłowego wykonywania zadań przez opiekuna, ale również zwiększającej się zamożności społeczeństwa przy jednoczesnym codziennym zapracowaniu i zabieganiu, rodziny będą coraz częściej sięgać po zewnętrzną, fachową pomoc do opieki nad seniorami.”

 

Reklamy