Poczta Polska ostrzega przed kolejnymi próbami wyłudzenia przez oszustów danych wrażliwych lub informacji poufnych, apelując o rozwagę i uważne sprawdzanie rozszerzeń otrzymywanych e-maili oraz odwiedzanych stron www.  Cyberprzestępcy ponownie podszywają się pod markę Spółki, kierując do jej Klientów wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link – podobny do prawdziwej domeny Poczty Polskiej. Najnowsza akcja phishingowa dotyczy zastosowania adresu strony poczta-po1ska.pl, który różni się od prawdziwej tylko jednym znakiem – tj. cyfrą 1 zamiast podobnej do niej litery l. 

Ryzyko akcji phisihingowych wzrasta. Cyberprzestępcy coraz częściej próbują wyłudzić dane wrażliwe internautów, aby następnie wykorzystać je w nieuczciwych celach. Ataki phishingowe godzą nie tylko w dobre imię i interesy znanych oraz szanowanych firm, ale także w osoby prywatne, które często padają ofiarą oszustwa. Jednym ze sposobów przywłaszczenia danych osobowych internautów i ich kont jest wykorzystanie techniki manipulacji, polegającej na wywieraniu określonego wpływu i zachowania poprzez rozsyłanie wiadomości e-mail, z wykorzystaniem bardzo podobnych do oryginalnych i zastrzeżonych domen firm oraz instytucji. Największym zagrożeniem w takich sytuacjach bywa przekazanie przez internautę-adresata phishingowej wiadomości, dostępu do indywidulnego konta bankowości elektronicznej, danych logowania i wrażliwych danych osobowych. 

Najnowsza akcja phishingowa dotyczy zastosowania rozszerzenia poczta-po1ska.pl, w którym litera „l” została zastąpiona cyfrą „1”, której można nie zauważyć w pośpiechu. 

Zamieszczamy przykłady stron www nienależących do naszej Spółki:

poczta-po1ska.pl (uwaga: cyfra „1” zamiast litery „l”) 
poczta-poIskaga; 
pocztapolskacf; 
polska-pocztatop; 
pomoc-poczta24pl; 
poczta-politykanetpl; 
emonitoring-epoczta-polskanet; 
emonitoring-plpocztapolskacom; 
emonitoring-paypocztapolskanet; 
emonitoring-epocztapolskacom; 
tpocztapolskacom; 
platnosc8512-pocztapolskanet; 
monitoring-epocztapolskanet; 
eupocztapolskacom; 
emonitoring-upocztapolskanet; 
emonitoring-epocztapolskanet. 

Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek należy stosować kilka zasad: 

  1. uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS’em; 
  2. nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców; 
  3. nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont; 
  4. uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo; 
  5. niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie; 
  6. używaj oprogramowania antywirusowego, sprawdzaj jego aktualność i instalują aktualizację oraz skanuj regularnie komputer; 
  7. regularnie zmieniaj hasła i dbaj o ich odpowiednią „siłę” nie używając haseł typu: 12345, QWERTY, imię, data urodzenia, Wiosna2021. 

W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o niezwłoczne informowanie o zdarzeniu na adres email: cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl . 


Zobacz również